Tin tức

15/6
5:03 PM 2016

Đón đọc báo Văn nghệ số 25

Báo Văn nghệ số 25 ra ngày 18-6-2016 có các nội dung sau đây:

 • Sáng tác:
  • Truyện ngắn: Lọ lem hiện đại của Lại Văn Long. Hoài của Nguyễn Đắc Như. Vũ diệu lửa của Đinh Ngọc Hùng.
  • Thơ của các tác giả: Khuất Bình Nguyên, Mã Giang Lân, Trần Huy Minh Phương, Nguyễn Vũ Tiềm, Phạm Trọng Thanh, Phùng Văn Khai, Hoàng Cát, Hoàng Đình Hùng, Nguyễn Định Long, Hoàng An Bình, Hoàng Văn Việt.
 • Tiếng nói nhà văn: Đội vốn và hệ lụy của Đào Vĩnh.
 • Vấn đề hôm nay: Giáp dục Việt Nam: Những hệ lụy từ cơ chế xin - cho của Nguyễn Nam
 • Sự kiện và bình luận: Trước những “pha” chuyển thể của Đinh Hoàng Thắng.  
 • Bút ký: Một thời nơi tuyến lửa của Nguyễn Quang.
 • Văn học nước ngoài: Tội đạo văn của nhà văn của Vũ Thị Huế. Con ong và những bông hoa bí ẩn của Đặng Ngọc Hùng.
 • Chân dung văn học: Nhà thơ nhà báo Bình Nguyên Trang. Đằm thắm một chữ tình của Vương Tâm.
 • Lý luận phê bình: Nhìn lại 30 năm Văn học thời kỳ đổi mới. Ba chặng văn học của Nguyễn Văn Long.
 • Trao đổi: Một cuộc bút chiến vui của Nguyễn Đình San
 • Nghệ Thuật: Lá đỏ, vở nhạc kịch nồng ấm tình người của Phạm Việt Long. `
 • Vĩnh biệt thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Chí Trung.
 • Cùng sự tham gia của các tác giả: Mai Đình, Lê Huy Hòa, Vũ Nho, Mai Thanh, Đồ Quảng, … trong các chuyên mục khác.
 • Các họa sỹ: Lê Huy Quang, Bùi Thanh Tâm, Ngô Xuân Khôi. 
Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *