Tin tức

6/7
4:06 PM 2016

Đón đọc báo Văn nghệ số 28

Báo Văn nghệ số ra ngày 9-7-2016 có các nội dung sau:

 • Sáng tác:
  • Truyện ngắn: Những linh hồn trên đảo của Nhụy Nguyên. Sẻ cụt ngón bay đi của Phan Đình Minh. Chuyện chẳng có gì của Bảo Thương.
  • Thơ của các tác giả: Vũ Từ trang, Thi Sảnh, Lê Thanh Hồng, Quỳnh Như, Tố Uyên, Nguyễn Mạnh Thắng, Hà Ngọc Hoàng, Trịnh Công Lộc, Đào Khanh Hải, Trần Văn Lợi, Nguyễn Văn Lụa, Khánh Nguyên.
 • Tiếng nói nhà văn: Phép nước Việt Nam không thể mua bằng tiền của Hoàng Quốc Hải.
 • Vấn đề hôm nay: Tội lỗi hình phạt và ...  của Đinh Hoàng Thắng.
 • Bút ký: Eureka – Formosa! Eureka… chính chúng ta của Xuân Ba. Công nghệ về trên cao nguyên đá của Lương Ky.
 • Văn học nước ngoài: Vượt lên tính báo chí của Vũ Nam. Không vì tránh đầm lầy mà không dấm đi của Lê My.  
 • Chân dung văn học: Cây bút cuộc đời của Đoàn Trọng Huy.  
 • Lý luận phê bình: Về “Nữ quyền luận ở Pháp và tiểu thuyết Việt Nam đương đại” chuyên luận phê bình của Trần Huyền Sâm với bài viết của Nguyễn Khắc Phê, Hoàng Thụy Anh.  Lý luận với phê bình văn học hôm nay của Nguyễn Văn Dân.
 • Nghệ Thuật: Lý luận - phê bình mỹ thuật khát sự đổi mới của Gia Bảy.
 • Vĩnh biệt nhà văn Bùi Bình Thi
 • Cùng sự tham gia của các tác giả: Tạ Hà Như Bình, Anh Vũ, Văn Gừng, Trần Hoàng Thiên Kim, Nguyễn Đình San, Nguyễn Ngọc Phan… trong các chuyên mục khác.
 • Các họa sỹ: Phạm Minh Hải, Thái Văn. 
Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *