Tin tức

24/3
11:28 AM 2016

Chúc mừng các hội viên Hội nhà văn Việt Nam mới kết nạp năm 2016

Thông báo Hội nghị lần thứ 2 (phần 2) BCH Hội Nhà văn VN khóa IX nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tại Hà Nội, trong các ngày 07 và ngày 16 tháng 3 năm 2016, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khoá IX) đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ hai (phần 2).

1. Hội nghị cho ý kiến chỉ đạo bước đầu về Đề án tổ chức Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8 năm 2016. Ban chấp hành giao Ban Nhà văn trẻ tiếp tục hoàn thiện Đề án tổ chức, đặc biệt là nội dung và đại biểu tham dự Hội nghị, theo đúng phương châm: chất lượng, hiệu quả, như Nghị quyết Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX đã đề ra.

2. Hội nghị quyết định tổ chức Hội nghị lý luận phê bình văn học lần thứ tư tại Tam Đảo vào tháng 6 năm 2016 với chủ đề: Tổng kết 30 năm đổi mới, hội nhập và phát triển văn học. Hội nghị giao các Hội đồng chuyên môn bám sát yêu cầu, mục đích Hội nghị tích cực chuẩn bị nội dung và nhân sự bảo đảm Hội nghị đạt chất lượng cao nhất, tác động tốt vào đời sống văn học.

3. Sau khi xem xét kết quả bầu chọn của các Hội đồng chuyên môn, ý kiến của các Chi hội và các Ban chức năng, Hội nghị quyết định kết nạp các tác giả có tên sau đây vào Hội Nhà văn Việt Nam.

I

VĂN XUÔI

 

1

 DU AN

Điện Biên

2

NGUYỄN TRẦN BÉ

Hà Giang

3

PHẠM PHÚ UYÊN CHÂU
(MEGGIE  PHẠM)

Thừa Thiên Huế

4

PHẠM XUÂN HIẾU

Hải Phòng

5

NGUYỄN THỊ KIM HOÀ

Ninh Thuận

6

CHU THỊ MINH HUỆ

Hà Giang

7

VŨ QUỐC KHÁNH

Phú Thọ

8

NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG

Thành phố Hồ Chí Minh

9

LÊ HẢI TRIỀU

Hà Nội

10

UÔNG TRIỀU

Hà Nội

11

NGUYỄN TRÍ

Đồng Nai

12

TRẦN ĐẮC TÚC

Hà Tĩnh

 

 

 

II

THƠ

 

1

DOÃN THỊ NGỌC BẠCH

Hà Nội

2

PHẠM HUỲNH CÔNG

Hà Nội

3

LÊ QUÝ DƯƠNG

Hà Nội

4

ĐỖ VIỆT DŨNG

Hà Nội

5

TRẦN THU HÀ

Nghệ An

6

PHAN HUY

Cần Thơ

7

NGUYỄN THẾ KIÊN

Nam Định

8

VŨ THIÊN KIỀU

Kiên Giang

9

TRẦN VŨ LONG

Hà Nội

10

ĐOÀN VĂN MẬT

Hà Nội

11

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT

Thái Bình

12

CAO NGỌC THẮNG

Hà Nội

13

THANH ỨNG

Hà Nội

 

III

LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

 

1

ĐÔNG LA

Thành phố Hồ Chí Minh

2

NGUYỄN NGUYÊN TẢN

 

Hưng Yên

IV

VĂN HỌC DỊCH

 

1

DƯƠNG THU ÁI

Hà Nội

2

VŨ ĐÌNH VỊ

Hà Nội

3

BÙI XUÂN

Đà Nẵng

       

 

 Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016

T/M BAN CHẤP HÀNH

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM (KHOÁ IX)

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nhà thơ HỮU THỈNH (đã ký)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *