Tác phẩm chọn lọc

7/5
10:32 PM 2016

Thơ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Lau trắng Điện Biên

MAI NAM THẮNG

Ngược những mùa ban Nà Sản, Cò Nòi

Những Mai Sơn, Thuận Châu, Tuần Giáo…

Đã hoen rỉ những cỗ tăng, tháp pháo

Vẫn bời bời lau trắng bạt ngàn lau…

 

Vẫn tinh khôi màu trắng thủa ban đầu

Trùng điệp cỏ lau chắn che bờ cõi

Nhắn nhủ gì mà rì rào không mỏi

Sáu mươi năm tiếp nối bốn ngàn năm!

 

Để ngày ngày Bản Kéo, Him Lam

Độc Lập, Noong Nhai, Mường Thanh, Hồng Cúm…

Lau xao xác bạt ngàn bia mộ trắng

Hóa vầng mây che bóng các anh nằm...

 

Lau trập trùng kĩu kịt bồ dân công

Lau cúi rạp lưng đèo hò kéo pháo

Lau bền bỉ xuyên chiến hào vây lấn

Lau ào ào tiếng thét xung phong!

 

Ơi những hồn lau từ Pác Bó cội nguồn

Một sớm Nguyên Bình xếp thành đội ngũ

Bữa cơm nhạt thay những lời tuyên thệ

Nên Nà Ngần, Phai Khắt buổi xuất quân…

 

Ơi những hồn lau mái lán Tỉn Keo

Dõi theo bóng Tướng quân tại ngoại

Rừng Mường Phăng trăng sao tỏ lối

Cờ lau reo tin thắng trận bay về…

 

Cờ lau reo rạo rực đêm xòe

Áo cóm, khăn piêu, điệu chèo, hò sông Mã…

Ngàn lau đung đưa quanh bập bùng bếp lửa

Nhịp “Kết đoàn” nối nhịp ngàn lau.

 

Đêm hội xòe còn canh cánh niềm đau

Sông Bến Hải những bờ lau xơ xác

Hai mươi năm nở bừng một Mùa Xuân thần tốc

Ngàn lau liền một dải non sông!

 

Dẫu đất trời còn lắm bão giông

Vẫn lau trắng như Bạch đầu Nguyên lão

Vẫn vằng vặc Tâm quang Khuê Tảo

Lau Vũng Chùa Đảo Yến rợp Đèo Ngang…

 

Ôi diệu kỳ lau trắng Điện Biên

Hóa mây trắng Ba Đình soi cỏ biếc

Hóa lớp lớp sóng bạc đầu thao thiết

Vỗ đêm ngày Hoàng Sa, Trường Sa…

 

Như nỗi niềm ký thác của ông cha

Như Đất nước trường sinh tươi tốt

Như người lính ngàn đời bên cột mốc

Lau vĩnh hằng trong cõi Nhân Dân!

                                         5-2014

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *