Thời sự văn học nghệ thuật

2/4
5:51 PM 2017

TRUY TẶNG GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957-2017), Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (Khóa IX) đã quyết định truy tặng Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (Đợt I) cho một số tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình và dịch giả văn học đã qua đời. Đây là những tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu văn học đã có những tác phẩm, những công trình nghiên cứu và dịch thuật văn học có giá trị, để lại những dấu ấn trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam 60 năm qua, nhưng vì những lý do khác nhau, chưa được trao tặng những giải thưởng văn học tương xứng với những đóng góp của họ.

Lễ xướng danh, tôn vinh các tác phẩm của các tác giả, dịch giả này sẽ được tổ chức trọng thể tại buổi Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 4-4-2017.

Sau đây là danh sách các cố tác giả, dịch giả có tác phẩm được truy tặng Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (Đợt I).

Danh mục các tác phẩm của các tác giả, dịch giả được truy tặng sẽ được chính thức công bố tại buổi Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhà văn Việt Nam.

VĂN XUÔI

1.Cố nhà văn Hà Minh Tuân

2.Cố nhà văn Nguyễn Thế Phương 

3.Cố nhà văn Huy Phương 

4.Cố nhà văn Đỗ Quang Tiến

5.Cố nhà văn Bùi Bình Thi

6.Cố nhà văn Siêu Hải

7.Cố nhà văn Xuân Sách

8.Cố nhà văn Võ Hồng 

9.Cố nhà văn Nhật Tuấn

10.Cố nhà văn Nguyễn Văn Xuân

THƠ

1.Cố nhà thơ Cầm Giang

2.Cố nhà thơ Ngô Kha.

3.Cố nhà thơ Lê Văn Ngăn

4.Cố nhà thơ Trần Quang Long 

5.Cố nhà thơ Xuân Miễn

6.Cố nhà thơ Dương Kiều Minh

7.Cố nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc

LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC

1.Cố nhà nghiên cứu văn học Vũ Đức Phúc

2.Cố nhà nghiên cứu văn học Trần Thanh Mại

3.Cố nhà nghiên cứu văn học Trần Thanh Đạm

DỊCH VĂN HỌC 

1.Cố dịch giả Nam Trân

2.Cố dịch giả Nguyễn Thụy Ứng

P.V

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *