Thời sự văn học nghệ thuật

2/6
8:18 AM 2017

CHÍNH PHỦ GIẢI TRÌNH LÝ DO CHƯA TRÌNH LUẬT VỀ HỘI

Trước yêu cầu của đại biểu Quốc hội về thời điểm cụ thể trình dự án Luật về Hội. Chỉnh phủ đã chính thức có báo cáo gửi Quốc hội, giải thích rõ lý do đồng thời cho biết hiện Bộ Nội vụ đang tổng hợp ý kiến để sớm hoàn thiện và trình Quốc hội dự luật này

Trước đó, liên quan đến dự án Luật Về hội - dự án đã không được thông qua tại kỳ họp thứ hai (cuối năm 2016) như dự kiến, báo cáo của Chính phủ nêu rõ, ngày 30/11/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có công văn gửi Chính phủ về việc tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Về hội.

Công văn này đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục nghiên cứu, khẩn trương hoàn thiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ dự án theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cố gắng trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2017) và trong quá trình chuẩn bị, đề nghị Chính phủ chủ động xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về định hướng và nội dung lớn của dự án Luật Về hội.

Chính phủ cho biết, căn cứ vào công văn này và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan của Quốc hội, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Về hội trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Cụ thể là tiếp tục tổng kết, đánh giá thực tiễn, xây dựng báo cáo đánh giá tác động về những vấn đề mới của dự thảo luật, tổ chức nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm của một số nước có thể chế chính trị tương đồng với Việt Nam để có thể tham khảo, vận dụng trong quá trình hoàn thiện dự án.

Công việc cũng đã được tiến hành là yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành đánh giá, tổng kết thực tiễn việc các hội nhận tài trợ của cá nhân, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, việc các hội tham gia hội viên của các tổ chức (hội) quốc tế, kinh phí ngân sách Nhà nước cấp, hỗ trợ cho hội hoạt động trong phạm vi địa phương và phạm vi cả nước...

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ chức để xây dựng, hoàn thiện báo cáo tổng kết, báo cáo đánh giá tác động đối với các nội dung mới của dự thảo (phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; cơ chế, chính sách đối với hội; hội tham gia hội viên của các tổ chức (hội) quốc tế; việc nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; điều kiện thành lập hội).

Sau khi hoàn thành công việc nêu trên, Chính phủ sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về định hướng lớn và một số nội dung quan trọng của dự án.

Từ những lý do nêu trên, tại tờ trình số 78 ngày 10/3/2017, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chưa đề xuất đưa dự án Luật Về hội vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, để có thời gian tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hơn, đảm bảo tính khả thi và tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 - báo cáo nêu rõ.

Như vậy,về thời điểm cụ thể trình dự án Luật Về hội hiện vẫn chưa có câu trả lời.

Bên cạnh Luật về Hội, Luật Cạnh tranh, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động cũng được Chính phủ giải trình lý do..

Nguồn: Văn Nghệ

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *