Thời sự văn học nghệ thuật

16/6
7:56 AM 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI CHẤP THUẬN CHO ÔNG PHẠM XUÂN NGUYÊN THÔI CHỨC CHỦ TỊCH VÀ RA KHỎI HỘI

Chiều 15.6, Ban chấp hành Hội Nhà văn (HNV) Hà Nội gồm các nhà văn, nhà thơ: Bằng Việt, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Sĩ Đại, Bùi Việt Mỹ đã có cuộc họp về việc ông Phạm Xuân Nguyên thôi chức Chủ tịch HNV Hà Nội và ra khỏi hội.

Ông Nguyên đã vắng mặt dù có giấy mời họp. Tuy vậy, căn cứ vào lời phát biểu của ông Nguyên và biên bản trong cuộc họp BCH HNV ngày 13.6, căn cứ vào thư ông Nguyên gửi các hội viên HNV Hà Nội trên hòm thư điện tử của hội, căn cứ vào việc trả lời phỏng vấn báo chí và tuyên bố của ông Nguyên về việc thôi chức Chủ tịch HNV Hà Nội và ra khỏi hội; chiều 15.6, Ban chấp hành HNV Hà Nội đã thông qua nghị quyết như sau: Căn cứ điều lệ của HNV Hà Nội, xét nguyện vọng của ông Phạm Xuân Nguyên trên cơ sở kết quả cuộc họp, Ban chấp hành HNV Hà Nội quyết nghị với số phiếu 100%: Chấp thuận nguyện vọng của ông Phạm Xuân Nguyên thôi chức danh Chủ tịch HNV Hà Nội và ra khỏi HNV kể từ ngày 15.6.2017.

Nghị quyết cũng nói rõ việc: Chấm dứt quyền đại diện theo pháp luật của ông Phạm Xuân Nguyên đối với HNV Hà Nội kể từ ngày 16.6.2017; Ông Phạm Xuân Nguyên có trách nhiệm bàn giao con dấu, quyền sử dụng tài khoản quản trị mạng, hòm thư điện tử mang tên: nhavanhanoi@gmail.com kể từ ngày 16.6.2017; Bàn giao tài chính, tài sản, tài khoản (nếu có), hồ sơ, tài liệu về tổ chức, hoạt động, công tác quản lý của HNV Hà Nội, thời gian  hoàn thành bàn giao trong 7 ngày làm việc, kể từ ngày 15.6.2017. Ông Phạm Xuân Nguyên, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

                                                                                                           P.V

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *