Thời sự văn học nghệ thuật

19/5
12:32 PM 2016

THƯ CỦA TỔNG THƯ KÝ HỘI NHÀ VĂN Á - PHI VÀ MỸ LA TINH GỬI CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

To the kind attention of

Mr. Huu Thinh

President

Vietnam Writers Association

Dear Mr. Thinh,

It is with great pleasure that I inform you that during the General Conference that was held few days ago, Vietnam in the person of Nguyen Quang Thieu has been unanimously re-elected in the position of First Deputy to the Secretary General. The involvement of Thieu as well as the energy and eagerness he has expressed to carry on the activities that we have started has left all participants in the Conference at no hesitation to re-elect him.  We still have another term ahead of us and many important issues that we still need to accomplish, such as the translation of the Lotus Magazine into Vietnamese.

In fact, some of your poems were included in the first issue. I will arrange to have 10 copies sent to you by mail.

Dear Mr. Thinh, I am confident that the coming years will see more achievements for our Union by the Vietnam Writers Association under your able and enlightened guidance.

With kind regards,

 Mohamed Salmawy

Nhà thơ Hữu Thỉnh (thứ 2 bên phải) và các đại biểu quốc tế tại Hội nghị quảng bá văn học VN lần thứ 3

Kính gửi ngài Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Ngài Hữu Thỉnh thân mến,

Tôi vui mừng thông báo với ngài rằng : Đại hội toàn thể của Hội Nhà văn Á - Phi lần thứ 7 đã kết thúc thành công mấy ngày trước, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, đại diện cho Việt Nam đã được Đại hội nhất trí bầu lại làm Phó Tổng thư ký Thứ nhất Hội Nhà văn Á - Phi. Sự tham gia của ông Thiều cũng như năng lượng và lòng nghiệt tình của ông ấy đã luôn được thể hiện trong việc thực hiện các hoạt động của Hội Nhà văn Á - Phi ngay từ khi được tái thành lập đã làm cho tất cả các đại biểu tham dự Đại hội đã không do dự gì khi nhất trí bầu lại ông Thiều. Chúng ta có một nhiệm kỳ mới trước mắt với bao vấn đề quan trọng cần được thực hiện như việc có một phiên bản tạp chí Hoa Sen bằng tiếng Việt.

Trong số đầu tiên của tạp chí Hoa Sen, một chùm thơ của ông đã được giới thiệu. Chúng tôi sẽ gửi 10 cuốn tạp chí Hoa Sen tới ông qua đường bưu điện.

Ngài Hữu Thỉnh thân mến,

Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, Hội Nhà văn Á - Phi sẽ giành được nhiều thành tựu hơn nữa với sự đóng góp quan trọng của Hội Nhà văn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đầy năng lực và sáng suốt của Ngài.

Kính chúc Ngài mạnh khỏe.

Mohamed Salmawy

Tổng Thư ký Hội Nhà văn Á - Phi và Mỹ La Tinh.

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *