Tin tức

19/6
3:14 PM 2017

PGS, TS PHAN TRỌNG THƯỞNG ĐƯỢC BỔ NHIỆM TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH VHNT

Tại cuộc tọa đàm nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và kỷ niệm 5 năm Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật ra số đầu tiên (21/6/2012 - 21/6/2017), GS,TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương - đã trao Quyết định của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bổ nhiệm PGS,TS Phan Trọng Thưởng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương - làm Tổng Biên tập tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; TS. Nguyễn Thị Tố Ninh làm Phó tổng Biên tập tạp chí.

Cách nay tròn 5 năm, Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật được thành lập với tôn chỉ, mục đích trở thành cơ quan ngôn luận của Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, có chức năng tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về VHNT; Tham gia định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận, phê bình VHNT. Với mục tiêu đó, tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật được tổ chức theo hình thức như một diễn đàn trao đổi, thảo luận của giới nghiên cứu, phê bình, các văn nghệ sĩ cả nước.

Kể từ khi ra mắt số đầu tiên, đến nay, tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đều đặn xuất bản mỗi tháng một kỳ, trở thành cơ quan ngôn luận của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương; diễn đàn học thuật, diễn đàn lý luận, phê bình của giới văn nghệ sĩ. Với sự chung tay, góp sức của giới nghiên cứu lý luận, phê bình, uy tín của tạp chí ngày càng được nâng cao, có ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội. Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã xếp tạp chí vào danh mục được tính điểm cho bài viết khi xét phong Giáo sư và Phó Giáo sư – đó là sự công nhận về chất lượng khoa học của tạp chí.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng thảo luận và đưa ra giải pháp nhằm cải tiến hình thức, thống nhất quy cách, quy trình biên tập, trị sự, tăng cường bài phê bình có chất lượng cao trên tạp chí, tăng yếu tố tranh luận, trao đổi học thuật, cân đối bài giữa các lĩnh vực nghệ thuật, mở rộng đội ngũ cộng tác viên, nâng cao chất lượng học thuật của tạp chí…

(Nguồn: VOV.vn)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *