Thời sự văn học nghệ thuật

15/4
6:20 PM 2017

CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN THU HỒI QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG 5 CA KHÚC

Vừa qua, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) đã ban hành Quyết định tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được phép phổ biến, gồm: “Cánh thiệp đầu xuân”, tác giả Lê Dinh - Minh Kỳ; “Rừng xưa”, tác giả Lam Phương; “Chuyện buồn ngày xuân”, tác giả Lam Phương; “Con đường xưa em đi”, tác giả Châu Kỳ- Hồ Đình Phương và “Đừng gọi anh bằng chú”, ghi tên tác giả là Diên An. Dư luận cho rằng Quyết định trên đây là cứng nhắc, máy móc, chưa đủ căn cứ, gay thiệt hại quyền lợi các tác giả và đông đảo công chúng nghệ thuật.

Ngày 14-4-2017, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Vương Duy Biên đã có công văn số 1575/BVHTTDL-VP gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn, yêu cầu Cục này thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành 5 bài hát trên. Theo lãnh đạo Bộ, việc tạm dừng 5 ca khúc là “chưa đủ căn cứ, gây phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội”.

Công văn gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL: “Yêu cầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn thu hồi Quyết định số 20/QĐ- NTBD ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể, cá nhân tham mưu việc tạm dừng lưu hành 05 bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được phép phổ biến nêu trên.

Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, cấp phép phổ biến đối với các bài hát sáng tác trước năm 1975 và bài hát do người Việt Nam định cư tại nước ngoài sáng tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tác phẩm nghệ thuật có nội dung tư tưởng tốt, có chất lượng nghệ thuật được phổ biến rộng rãi phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng”.

Thực hiện chỉ đạo trên đây của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, ngay trong ngày 14-4-2017, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, đã ký văn bản thu hồi quyết định tạm dừng lưu hành 5 ca khúc trên đây. Trong văn bản nêu rõ lý do là “chưa đủ cơ sở tạm dừng phổ biến 5 bài hát: “Con đường xưa em đi”, “Rừng xưa”, “Cánh thiệp đầu xuân”, “Chuyện buồn ngày xuân” và “Đừng gọi anh bằng chú”.

Đồng thời, sáng ngày 15-4-2017, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã gửi thông tin tới báo chí: “Cục Nghệ thuật Biểu diễn xin nhận trách nhiệm về sự việc trên và Tổ chức kiểm điểm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm đối với bộ phận tham mưu việc tạm dừng lưu hành 5 bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được phép phổ biến nêu trên. Trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ phối hợp với các Sở VH-TT-DL và các Hội VHNT tổ chức thu thập tư liệu các bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được phổ biến để tổ chức Hội đồng thẩm định và cập nhật, bổ sung vào danh mục cho phép phổ biến.”

Cục cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Bộ VH,TT&DL trong việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, cấp phép phổ biến đối với các bài bài hát sáng tác trước năm 1975 và bài hát do người Việt Nam định cư tại nước ngoài sáng tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tác phẩm nghệ thuật có nội dung tư tưởng tốt, có chất lượng nghệ thuật được phổ biến rộng rãi phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng.

TUYÊN HÓA

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *