Tác phẩm và dư luận

16/8
4:46 PM 2017

MỜI GỬI, GIỚI THIỆU TÁC PHẨM THAM DỰ XÉT GIẢI THƯỞNG HÀNG NĂM HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Thực hiện công tác xét giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã có công văn, thư giới thiệu gửi tới các nhà xuất bản, các tạp chí, báo và các hội viên hội Nhà văn Việt Nam các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đề nghị giới thiệu xét giải thưởng Hội Nhà văn hằng năm.

Để không bỏ sót những tác phẩm hay, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX trân trọng kính mời các bạn đọc trong cả nước phát hiện những tác phẩm văn học thuộc bốn thể loại: Thơ, Văn xuôi, Lý luận Phê bình và Văn học Dịch, được ấn hành từ tháng 10/2016 đến hết tháng 9/ 2017 với các tiêu chí sau:

1. Được một NXB trong nước ấn hành từ 10/2016 (quý 4/2016) đến hết tháng 9/2017 (quý 3/2017), theo hạn nộp lưu chiểu.

2. Tác phẩm do một hoặc hai tác giả đứng tên (Không xét các công trình tập thể từ 3 tác giả trở lên). Thời gian nhận tác phẩm:

Hạn cuối cùng nhận các tác phẩm đề cử là  tháng 9/2017.

Tác phẩm tham dự phải được sự đồng ý của tác giả.

Mỗi tác phẩm dự xét giải xin gửi 2 bản sách kèm theo thư giới thiệu. (Không ghi lời giới thiệu vào bìa hoặc trang sách).

Công văn, thư giới thiệu và sách xin gửi về Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. (Nếu gửi theo đường bưu điện xin gửi dịch vụ  chuyển phát tại nhà).

Sách đã gửi tham dự không trả lại.

Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam chân thành biết ơn sự giúp đỡ của quý cơ quan đối với công việc hàng năm của chúng tôi.

 

                                                                          T/M BAN CHẤP HÀNH

                                                                       HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

                                                                                    P.CHỦ TỊCH

                                                                                                                         

                                                              Nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA( đã ký)

                  

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *