Tin tức

17/3
7:28 AM 2019

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VIẾT VĂN KHÓA XIII NĂM 2019

Thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam năm 2019, Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du của Hội Nhà văn Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Viết văn Khóa XIII.

          Đối tượng tham gia: Những nhà văn mới được kết nạp trong năm 2018 và các năm gần đây; những tác giả đã có đơn xin vào Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội VHNT, Hội Nhà văn các tỉnh, thành phố  và những cây bút sáng tác tự do trong cả nước.

          Thời gian:  2 tuần, dự kiến khai giảng vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 /2019.

          Địa điểm: Tại Hà Nội

          Nội dung bồi dưỡng: - Nâng cao trình độ về lý luận, kinh nghiệm và kỹ năng sáng tác văn học.

Các nội dung trên sẽ được tiến hành bởi các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học có uy tín.

Hồ sơ xin học gồm:

- Bảng đăng ký xin học( theo mẫu)

- Những người sáng tác thơ gửi kèm 5 bài thơ

- Những người sáng tác văn gửi kèm 3 truyện ngắn hoặc 3 bài lý luận phê bình hoặc 1 chương tiểu thuyết.

  • Các tác phẩm có thể đã in trên các báo, tạp chí, sách ở Trung ương và địa phương hoặc chưa in.

Thời gian nộp hồ sơ: Từ 15/3 đến 20/6 năm 2019

Địa chỉ nộp hồ sơ và liên lạc: Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du.

Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:; 0912085837;  0977161692.

Emaill :vudamhnv@gmail.com

 

                             Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du

 

Nhà văn, PGS-TS Phan Trọng Thưởng

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

Ngày....  tháng ……. Năm 2019

BẢN ĐĂNG KÝ

Dự lớp Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du khóa XIII

Năm 2019 tại Hà Nội

Kính gửi: TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU

 

  1. Họ và tên:……................................ Bút danh:..............................
  2. Năm sinh:................ Trình độ  học vấn( Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng vv...):.............................................
  3. Nghề nghiệp:…………………………………………........................
  4. Đơn vị công tác:……………………………………………………...
  5. Nơi ở hiện nay:……………………………………………................

6.Điện thoại::……………………......   Email:………...... ......................

7.Hội viên Hội( Nhà văn; Văn học nghệ thuật Trung ương và các tỉnh, thành phố):…………………………………………………………..

8.Chuyên nghành: (Văn xuôi, Thơ, Lý luận phê bình): …...……..………………………………………………………………

9.Tác phẩm(đã hoặc chưa xuất bản- photo một số tác phẩm tiêu biểu gửi về Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          Đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du xem xét, cho tôi vào học lớp Bồi dưỡng Viết văn khóa XIII tại Hà Nội.

          Được dự lớp học, tôi xin hứa nghiêm chỉnh chấp hành qui chế và nội qui của khóa học do Trung tâm đề ra. Tích cực học tập để trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực sáng tạo và công tác chuyên môn.

                  XÁC NHẬN                                       NGƯỜI ĐĂNG KÝ

   (Của cơ quan, đơn vị hoặc Hội VNHT,

Chi hội Nhà văn Việt Nam tại địa phương

; hoặc hội viên Hội Nhà văn VN)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *