Tin tức

15/7
8:48 PM 2020

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VIẾT VĂN KHÓA 14 NĂM 2020

Thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du của Hội Nhà văn Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết văn Khóa 14.Thời gian: 2 tuần, dự kiến khai giảng vào cuối tháng 9 - đầu tháng 10 năm 2020. Địa điểm: Tại Hà Nội

          Đối tượng tham gia: Những nhà văn mới được kết nạp trong năm 2020 và các năm gần đây, những tác giả đã có đơn xin vào Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội VHNT, Hội Nhà văn các tỉnh, thành phố  và những cây bút sáng tác tự do trong cả nước; ưu tiên các cây bút trẻ.

          Thời gian:  2 tuần, dự kiến khai giảng vào cuối tháng 9 - đầu tháng 10 năm 2020.

          Địa điểm: Tại Hà Nội

          Nội dung bồi dưỡng: - Nâng cao trình độ về lý luận, kinh nghiệm và kỹ năng sáng tác văn học.

Các nội dung trên sẽ được tiến hành bởi các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học có uy tín.

Hồ sơ xin học gồm:

- Bản đăng ký xin học( theo mẫu)

- Những người sáng tác thơ gửi kèm 5 bài thơ

- Những người sáng tác văn gửi kèm 3 truyện ngắn hoặc 3 bài lý luận phê bình hoặc 1 chương tiểu thuyết.

  • Các tác phẩm có thể đã in trên các báo, tạp chí, sách ở Trung ương và địa phương hoặc chưa in.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 15/7 đến 20/9 năm 2020

Địa chỉ nộp hồ sơ và liên lạc: Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du.

Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:; 0912085837;  0977161692.

                             Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du

                                     Nhà văn, PGS-TS Phan Trọng Thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

Ngày....  tháng ……. Năm 2020

BẢN ĐĂNG KÝ

Tham dự lớp Bồi dưỡng Viết văn khóa XIV

Năm 2020 tại Hà Nội

 

  1. Họ và tên:……................................ Bút danh:..............................
  2. Năm sinh:................ Trình độ  học vấn( Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng vv...):.............................................
  3. Nghề nghiệp:…………………………………………........................
  4. Đơn vị công tác:……………………………………………………...
  5. Nơi ở hiện nay:……………………………………………................

          6.Điện thoại::………………………………….................  ......................

          7.Hội viên Hội Nhà văn, VHNT(tỉnh, thành phố, Trung ương)………..

            …………………………………………………………………………

          8.Chuyên nghành: (Văn xuôi, Thơ, Lý luận phê bình): …...……..………………………………………………………………

         9.Tác phẩm(đã hoặc chưa xuất bản- photo một số tác phẩm tiêu biểu gửi về Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          Đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du xem xét, cho tôi vào học lớp Bồi dưỡng Viết văn khóa XIV tại Hà Nội.

          Được dự lớp học, tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành qui chế  của khóa học.

                  XÁC NHẬN                                                 NGƯỜI ĐĂNG KÝ

   (Của cơ quan, đơn vị hoặc Hội VNHT

,Chi hội Nhà văn Việt Nam  tại các tỉnh, thành phố

; hoặc hội viên Hội Nhà văn VN)     

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *