Tin tức

11/1
9:36 AM 2021

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM LẦN THỨ HAI, NHIỆM KỲ 2021-2025

 

Sau Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2021-2025) được tiến hành ngay sau khi kết thúc Đại hội để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ban Thường vụ và Trưởng Ban Kiểm tra của Hội, trong các ngày 04 và 05 tháng 01 năm 2021 vừa qua, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X đã tiến hành Hội nghị toàn thể lần thứ Hai để bàn về các công việc vủa Hội. Nội dung trọng tâm của Hội nghị lần này là xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, củng cố, kiện toàn lại một số cơ quan cấp 2, thành lập các Ban chuyên môn của Hội, và phân công nhiệm vụ cho các Uỷ viên Ban Chấp hành khóa X.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X, 

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo về một số công việc đã được tiến hành trong thời gian từ sau Đại hội lần thứ X đến nay, trong đó có việc triển khai thực hiện quy hoạch các cơ quan báo chí của Hội theo Quy định của Chính phủ, việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ thuộc diện Hội Nhà văn quản lý, cùng một số công việc khác.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Chương trình hoạt động của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X, trong 5 năm (2021-2025) được xây dựng với nhiệm vụ trung tâm là đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tác, kết nạp hội viên, nghiên cứu, lý luận phê bình, bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh quảng bá tác phẩm bằng những công việc cụ thể thông qua các dự án dịch thuật, hội nhập với khu vực và quốc tế, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện theo hướng tinh gọn và chuyên nghiệp.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá X và tiến hành hoàn thiện quy chế làm việc của các ban, hội đồng chuyên môn.

3. Thông qua phương án điều chỉnh kiện toàn một số cơ quan của Hội, trong đó tập trung vào các cơ quan cấp Hai, như báo Văn Nghệ, Hãng phim Hội Nhà văn, Bảo tàng Văn học… và một số phòng, ban nằm trong khối Văn phòng Hội, tăng thêm quyền hạn, trách nhiệm và nội dung hoạt động của các Chi hội Nhà văn Việt Nam tại các địa phương, điều chỉnh lại một số quy định hoạt động đối với các Ban chuyên môn, kết thúc nhiệm vụ của Ban Văn học chuyên đề. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức hoạt động của các Chi hội Nhà văn Việt Nam và các Hội đồng chuyên môn và các Ban công tác của Hội nhằm mục đích tập trung vào hiệu quả, nêu cao trách nhiệm, tăng khả năng bao quát tình hình, năng động hoá các hoạt động nghề nghiệp, làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành. Theo đó, số lượng thành viên của mỗi Hội đồng chuyên môn là 9 thành viên, với nhiệm kỳ 5 năm (nhân sự các Hội đồng chuyên môn hàng năm có thể thay đổi đựa trên tình hình hoạt động cụ thể).

– Ngoài giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn về tiểu thuyết, thơ, lý luận phê bình, văn học dịch, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam quyết định trao giải thưởng hàng năm cho các tác phẩm của các nhà văn trẻ (dưới 35 tuổi) có tên Giải thưởng Nhà văn trẻ và Giải thưởng Văn học thiếu nhi. Hai giải thưởng này nằm trong chiến lược của Ban Chấp hành khóa X nhằm góp phần giáo gục nhân tính cho các công dân tương lai của đất nước và tạo ra một thế hệ mới cho văn chương Việt Nam.

– Ban Chấp hành khoá X xét trên các điều kiện, tình hình và đi đến quyết định tạm dừng cuộc thi tiểu thuyết 5 năm của Hội Nhà văn Việt Nam trong nhiệm kỳ và thay vào đó là phát động Cuộc vận động Văn học viết về đề tài thiếu nhi.

– Đối với báo Văn Nghệ: Với đòi hỏi trong nhiều năm nay của hội viên và xã hội, Ban Chấp hành quyết định tiến hành cải cách toàn diện báo Văn Nghệ. Ban Chấp hành giao cho Thường vụ trực tiếp cùng với Ban Biên tập báo Văn Nghệ tiến hành cải cách báo Văn Nghệ. Ban Chấp hành sẽ lựa chọn vị trí Tổng biên tập báo Văn Nghệ sau khi báo Văn Nghệ ra mắt bộ mới.

4. Bước đầu phân công công tác và trách nhiệm các uỷ viên Ban chấp hành như sau:

– Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội, phụ trách chung, phụ trách khối các cơ quan cấp 2 và công tác đối ngoại của Hội, phụ trách hoạt động của các Chi hội Nhà văn Công an và Chi hội Nhà văn Việt Nam khu vực các tỉnh miền Trung. (Trong thời gian trước mắt, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn cho đến khi phân công người thay thế).

– Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội, chuyên trách công tác Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm, phụ trách hoạt động của Chi hội Nhà văn Việt Nam khối các cơ quan Trung ương.

– Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội, Trưởng ban Sáng tác, phụ trách hoạt động của các Hội đồng chuyên môn, theo dõi hoạt động của Chi hội Nhà văn Việt Nam khối các nhà văn Quân đội.

- Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Hãng phim Hội Nhà văn, Giám đốc Trung tâm Bản quyền Hội Nhà văn, phụ trách hoạt động của Bảo tàng Văn học Việt Nam, theo dõi hoạt động của Chi hội Nhà văn Việt Nam khu vực Hà Nội.

– Nhà văn Khuất Quang Thụy, Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hội, Tổng biên tập Tuần báo Văn Nghệ, phụ trách các Chi hội Nhà văn Việt Nam tại các tỉnh đồng bằng Bắc bộ.

– Nhà thơ Lương Ngọc An, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Tổng biên tập báo Văn Nghệ, phụ trách hoạt động của Chi hội Nhà văn Việt Nam khối các cơ quan Hội Nhà văn.

– Nhà thơ Trần Hữu Việt, Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Nhà văn trẻ, phụ trách hoạt động của Chi hội Nhà văn Việt Nam khối các cơ quan báo chí Trung ương.

– Nhà thơ Trần Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Tổ chức – Hội viên, phụ trách hoạt động của các Chi hội Nhà văn các tỉnh miền núi phía Bắc.

– Nhà văn Bích Ngân, Uỷ viên Ban Chấp hành, phụ trách Chi hội Nhà văn Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách công tác các nhà văn nữ của Hội Nhà văn Việt Nam.

– Nhà thơ Phan Hoàng, Uỷ viên Ban Chấp hành, phụ trách Website Hội Nhà văn Việt Nam, phụ trách hoạt động của Chi hội Nhà văn Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên.

– Nhà văn Vũ Hồng, Uỷ viên Ban Chấp hành, phụ trách hoạt động của Chi hội Nhà văn Việt Nam các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Đông Nam bộ, cùng nhà thơ Phan Hoàng tổ chức thực hiện trang Website Hội Nhà văn.

5. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang còn có những diễn biến phức tạp, Hội nghị đã quyết định không tổ chức ngày thơ Việt Nam tại Văn Miếu Quốc Tử Giám vào Nguyên Tiêu Tân Sửu (26/2/2021). Ban chấp hành đã có công văn gửi tới các Hội VHNT các tỉnh thành trong cả nước hướng dẫn tổ chức Ngày Thơ Việt Nam căn cứ vào quyết định của thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban các tỉnh, thành phố dựa trên tình hình thực tế của mỗi địa phương để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh của Chính phủ quy định.

6. Hội nghị quyết định tổ chức Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X vào Quý III năm 2021, giao Ban Tổ chức Hội viên, Ban Nhà văn Trẻ và Văn phòng Hội tiến hành mọi công tác chuẩn bị để thực hiện.

Hà Nội, ngày 06/01/2021

T/M BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Nhà thơ NGUYỄN QUANG THIỀU

(đã ký)

(Nguồn VHSG)

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *