Thời sự văn học nghệ thuật

22/1
11:49 PM 2021

XÉT TẶNG THƯỞNG TÁC PHẨM LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT XUẤT BẢN NĂM 2020

Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học - nghệ thuật Trung ương vừa có công văn gửi đến các hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các hội, Liên hiệp hội Văn học nghệ thuật địa phương, các trường đại học, cơ quan thông tấn, báo chí đề nghị gửi tác phẩm để xét tặng thưởng tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất sắc xuất bản trong năm 2020.

Các tác giả có tác phẩm xuất bản năm 2019 được tặng thưởng Hạng A

Tiêu chuẩn để xét tặng thưởng là các bài viết, công trình có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn; được dư luận đánh giá tốt; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm; có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước...; có tác dụng góp phần định hướng sáng tác, định hướng giá trị thẩm mỹ và tham gia có hiệu quả vào việc phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc.

Các cơ quan, đơn vị phải trao đổi tập thể, chọn lọc và thống nhất giới thiệu tác phẩm xét tặng thưởng, gửi về trước ngày 15-3-2021 theo địa chỉ: Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương (số 17 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

P.V

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *