Tin tức

11/5
8:56 AM 2018

TRIỂN LÃM SÁCH, BÁO VỀ “HỒ CHÍ MINH-CHÂN DUNG MỘT CON NGƯỜI”

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 128 năm sinh nhật Bác Hồ (19-5-1890/2018), sáng 10-5-2018, Thư viện Quân đội phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật khai mạc triển lãm sách, báo và tọa đàm chủ đề “Hồ Chí Minh-chân dung một con người”, tại phòng trưng bày của thư viện.

Triển lãm nhằm tuyên truyền cho quân và dân hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Với hơn 1000 ấn phẩm được trưng bày, triển lãm giới thiệu những tài liệu quý báu mà Thư viện Quân đội đã sưu tầm và lưu giữ trong suốt hơn 60 năm qua. Triển lãm gồm 8 phần, với các chủ đề: Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng; Hồ Chí Minh-Danh nhân văn hóa, Anh hùng giải phóng dân tộc; Sự nghiệp tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh-những lời vàng…

Tại triển lãm, Thư viện Quân đội tổ chức tọa đàm “Tư tưởng Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam”, do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng lý luận Trung ương làm diễn giả. Thông qua cuộc tọa đàm, độc giả hiểu rõ hơn về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.

Triển lãm kết thúc vào ngày 15-6.

(Theo qdnd.vn)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *