Tin tức

26/5
12:05 AM 2016

Đón đọc báo Văn nghệ số 22/2016

Báo Văn nghệ số 22 ra ngày 28-5-2016 có các nội dung sau đây:

 • Sáng tác:

Truyện ngắn: Hình nhân của Dương Đức Khánh. Đạo lý xà vương của Dương Quốc Hải. Vĩnh biệt I.P của Đoàn Thị Ngọc Lợi.

Thơ của các tác giả: Hoàng Vũ Thuật, Nguyễn Khắc Huyền, Lê Văn Vọng, Nguyễn Chí Hoan, Thai Sắc, Ngô Anh Quý, Lưu Sơn Tự, Diệu Thoa, Bùi Việt Phương, Lê Hào, Nguyễn Anh Đào.

 • Tiếng nói nhà văn: Đừng để xảy ra nhiều như thế của Đào Vĩnh.
 • Sự kiện và bình luận: Bang giao Việt - Mỹ. Của tin gọi một chút này của Đinh Hoàng Thắng.
 • Bút ký: Đồng Nôi sương chưa tan của Nguyễn Ngọc Vượng. Cô Tô lần đầu tôi đến của Vũ Thảo Ngọc
 • Văn học nước ngoài: Vài nét truyện ngắn Trung Quốc đầu thế kỷ mới của Nguyễn Thị Hiền.
 • Chân dung văn học: Lâm Thị Mỹ Dạ nước mắt lặn vào trong của Ngô Minh. Sống chậm Viết chậm mà chắc của Phạm Phú Yên.
 • Lý luận phê bình: Bút danh hai người mẹ của Nguyễn Bắc Sơn. Nhìn lại ba mươi năm Văn học thời kỳ đổi mới. Viết về chiến tranh cách mạng trong Văn học Dân Tộc thiểu số: từ ngợi ca đến tri ân đồng cảm của Đỗ Thị Thu Huyền.
 • Nghệ thuật: Phong Nhã - nhạc sỹ của tuổi thơ của Lê Hồng Bảo Uyên.
 • Trang thiếu nhi: Tuổi thần tiên - chùm truyện ngắn của Đỗ Lan Hương. Thơ: Nguyễn Ngọc Phú, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Anh Nông, Quang Khải, Mai Văn Hoan.
 • Vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Khắc Phục
 • Cùng sự tham gia của các tác giả: Hạnh Hoa, Hải Thanh, Phạm Đình Ân, Tú Ba Chỉ, Trần Nhương, Kiều Bích Hậu, Kao Sơn, Nguyễn Khắc Phê, Nguyễn Ngọc Phan… trong các chuyên mục khác.
 • Các họa sỹ: Phạm Minh Hải, Phạm Hà Hải.

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *