Tin tức

18/5
9:22 PM 2016

Đón đọc báo Văn nghệ số 21

Báo Văn nghệ số 21 ra ngày 21-5-2016 có các nội dung sau đây:

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo về mối quan hệ Việt - Mỹ của lê Cường.

Chất Lượng trí thức ở nước ta hiện nay của Nguyễn Đình San.

 • Sáng tác:
  • Truyện ngắn: Của gia bảo của Nguyễn Tiến Hoá. Hạnh phúc tối cao của Văn Thị Hương. Bước ngoạt cuộc đời của Phạm Sao Mai.
  • Thơ của các tác giả: Trần Gia Thái, Đào Ngọc Phong, Hoàng Trần Cương, Khang Sao Sáng, Tân Quảng, Trịnh Minh Châu, Trần Kim Bằng, Duy Khoát, Vũ Xuân Hoát, Nông Thị Hưng, Triệu Lam Châu. 
 • Tiếng nói nhà văn: Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thực sự bình đẳng, dân chủ, đúng pháp luật của Lê Hồng Thiện.
 • Bút ký: Đi trên trời cát quê nhà của Nguyễn Quang Vinh.
 • Văn học nước ngoài: Khi Việt Nam ở giữa trái tim của Đàm Ngọc Xuyến. Tiểu sử nhà văn: Cho người hay cho mình của Vũ Nam.
 • Chân dung văn học: Con chim thiêng vẫn bay trên đôi cánh bạn bè của Bùi Hoàng Tám. Thương quá , Mười Thanh của Hữu Thỉnh.  
 • Lý luận phê bình: Nhân vật văn học thời đổi mới của Văn Chinh. Các biểu tượng của Nguyễn Quang Thiều của Hàn Hoa.
 • Nghệ Thuật: 9 khúc ca tình yêu của Nguyễn Thị Minh Châu
 • Vĩnh biệt nhà thơ, hoạ sỹ Bàng Sỹ Nguyên.
 • Cùng sự tham gia của các tác giả: Trần Bá Giao, Nguyễn Thị Việt Hà, Hà Nguyên Huyến, Lê Văn Tùng, Lê Lanh, Huy Tuấn, Phan Phú yên, Văn Gừng… trong những chuyên mục khác.
 • Các họa sỹ: Nguyễn Đăng Phú, Lê Huy Quang. 
Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *