Thời sự văn học nghệ thuật

17/4
8:43 AM 2019

HỘI LIÊN HIỆP VHNT VIỆT NAM KIỂM ĐIỂM 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW

Thực hiện Kế hoạch 272-KH/BTGTW ngày 2/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Kiểm tra sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, chiều 16/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, Trưởng đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, khảo sát việc kiểm tra, thực hiện Nghị quyết tại Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Thay mặt Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam, Nhà văn Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội VNNT Việt Nam báo cáo với Đoàn kiểm tra kết quả 5 năm triển khai, thực hiện nghị quyết 33-NQ/TW khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (Nghị quyết 33) tại Hội Liên hiệp VNNT Việt Nam. Theo đó, trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam luôn có các tác phẩm văn nghệ đi đúng hướng, phản ánh hiện thực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Văn nghệ cổ vũ cái đúng, cái tốt, cái đẹp, cái mới, tiến bộ, tạo dựng những hình tượng điển hình của con người thời đại mới, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, và 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đã tổ chức được 120 trại sáng tác thu hút trên 920 hội viên đến làm việc. Đã có 120 tác giả được Nhà nước đặt hàng, qua thẩm định có 45% chất lượng cao, 55% đạt chất lượng khá.

Trong quản lý văn nghệ, văn nghệ sĩ được đảm bảo tự do sáng tạo, được chú trọng bảo vệ quyền về sáng tác, biểu diễn. Ngoài kinh phí cấp thường xuyên, Chính phủ đảm bảo hỗ trợ cho việc sáng tạo và quảng bá tác phẩm, duy trì hoạt động của tổ chức Hội VHNT với tư cách là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp. Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trong 5 năm qua đã quan tâm thích đáng công tác phê bình văn học nghệ thuật. Nhiều tập lý luận phê bình có giá trị ra đời, giải quyết hàng loạt những vấn đề lý luận mới đặt ra, đồng thời phê phán những quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật. Phê bình văn học nghệ thuật trên báo chí có chất lượng hơn, khắc phục phê bình một chiều, phê bình “cánh hẩu”, ít có tính lý luận. Sau Nghị quyết 33-NQ/TW khóa XI, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã thành lập Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật tổ chức các hội thảo thường xuyên đi sâu vào phân tích, phê phán những quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật như phủ nhận, xuyên tạc lịch sử, hạ bệ thần tượng, giải thiêng các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, tuyệt đối hóa hình thức, xóa nhòa ranh giới giữa chiến tranh chính nghĩa và phi nghĩa.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Hội Nhà văn Việt Nam đã kiên trì tổ chức nhiều hội thảo góp ý về chương trình ngữ văn phổ thông mới, phê phán những quan điểm sai trái coi nhẹ nền văn nghệ cách mạng, coi nhẹ giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chạy theo những giá trị chưa có kiểm nghiệm qua thời gian...Qua đó, Ban soạn thảo chương trình sách giáo khoa mới đã tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa. Trong 5 năm qua, đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước luôn kiên định, vững tin đối với Đảng, gắn bó sâu sắc với đời sống nhân dân, toàn tâm phấn đấu nâng cao chất lượng sáng tác. Các Hội đã tổ chức nhiều cuộc thi để phát hiện tài năng trẻ. Công tác kết nạp hội viên mới được quan tâm, đặc biệt về chất, toàn Liên hiệp có 19 tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 95 tác giả được tặng Giải thưởng Nhà nước, 101 Nghệ sĩ Nhân dân, 336 Nghệ sĩ ưu tú. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ một số kết quả nổi bật cũng như những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết 33 của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trong thời gian qua và đưa ra một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng biểu dương bản báo cáo của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trình bày thể hiện đầy đủ, đa chiều về tình hình thực hiện Nghị quyết số 33, những tham luận đóng góp chỉ ra nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn trong quá trình thực hiện Nghị quyết để từ đó tiếp thu cho báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác VHNT. Đồng chí cũng đề nghị Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cần tiếp tục làm nòng cốt cho việc rèn luyện, bồi đắp hội viên, góp phần xây dựng một nền văn học nghệ thuật hướng con người tới chân - thiện - mỹ; đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật gửi tới công chúng trong và ngoài nước...

Thay mặt Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra; khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các Hội thuộc Liên hiệp Hội tích cực thực hiện, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mà Trung ương đã tin tưởng giao phó cho các văn nghệ sĩ nói riêng và đối với Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nói chung.

(Theo: dangcongsan.vn).

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *