Thời sự văn học nghệ thuật

15/1
2:04 PM 2020

TIN TỪ BAN BIÊN SOẠN CUỐN NHÀ VĂN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 2020

Đến nay (15/1/20120), Ban biên soạn cuốn Nhà Văn Việt Nam hiện đại 2020 vẫn chưa nhận được bản khai thông tin của một số nhà văn được kết nạp trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2020. Đề nghị nhà văn chưa gửi cần gửi sớm bản khai theo nội dung sau:

 Đề nghị nhà văn chưa gửi cần gửi sớm bản khai theo nội dung sau: 

 NHÀ VĂN .....................................

 

 

 

 

ảnh 4 x6

Bút danh khác:  

 

 

Họ và tên khai sinh:

Sinh ngày    tháng   năm 

Quê quán:

Dân tộc:  

Hiện thường trú tại:

Đảng viên ĐCSVN năm :

Vào Hội Nhà văn Việt Nam năm :

T VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC, SÁNG TÁC: .....

                             

T TÁC PHẨM CHÍNH ĐÃ XUẤT BẢN: (tên tác phẩm, thể loại, năm xuất bản)  Ví dụ:

Mùa xưa (tập thơ, 2017);  ....

T GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC: .

 

T SUY NGHĨ VỀ NGHỀ VĂN:   

 

 

 Trân trọng cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của nhà văn để cuốn    sách  Nhà Văn Việt Nam hiện đại in năm 2020 có chất lượng tốt nhất có thể.

 

* Thông tin trên tối đa khoảng 1 trang 16cm x 24cm,

font  Times New Roman  cỡ  11.5

Thông tin  này để in vào cuốn Nhà văn Việt Nam hiện đại 

Mail nhận thông tin khai : Khanhttnvvnhd@gmail.com

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *