Thời sự văn học nghệ thuật

20/7
9:04 PM 2020

GS, TS LÊ HỒNG LÝ ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN VIỆT NAM NHIỆM KỲ VIII

Ngày 20-7-2020, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam (VNDG) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VIII (2020-2025), với sự tham gia của hơn 300 đại biểu đại diện cho khắp các vùng, miền trong cả nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ VII (2015-2020), GS, TSKH Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội VNDG Việt Nam nêu rõ: Nhiệm kỳ Đại hội VII đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Hội, đó là sưu tầm-nghiên cứu di sản văn hóa, văn nghệ dân gian các tộc người Việt Nam. Dự án "Công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam" đã xuất bản 2.500 công trình, tác phẩm chọn lọc trong tổng số gần 4.000 công trình sưu tầm nghiên cứu, là thành quả lao động miệt mài của hơn 1.000 hội viên trong suốt 30 năm. Còn lại hơn 1.000 tác phẩm, công trình chưa được xuất bản, văn phòng Hội đang lưu giữ và bảo quản.

Trong nhiệm kỳ qua, hội cũng góp phần hoàn thiện hồ sơ Nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam, Hát xoan Phú Thọ và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trình UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhiệm kỳ tới, Hội đặt ra phương hướng nâng cao tinh thần trách nhiệm và tình yêu với hoạt động nghiên cứu, sưu tầm văn nghệ dân gian của 54 dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt Nam của toàn thể hội viên; đầu tư sáng tạo có trọng tâm cho các chủ đề, đề tài cụ thể theo phương thức đặt hàng, chú ý đến các lĩnh vực và đề tài chưa hoặc ít có công trình đã làm; xây dựng đề tài và cơ chế bảo tồn, truyền bá các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian; công bố giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn hóa, văn nghệ dân gian có chất lượng...

 Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc Hội đã động viên hội viên tập trung sưu tầm, biên soạn, dịch thuật gần 4.000 công trình về văn hóa, văn nghệ dân gian trong đó có công trình với quy mô lớn, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát triển văn hóa, du lịch ở các địa phương. Số công trình này đã xuất bản một phần lớn trong Dự án “Công bố, phổ biến tài sản văn hóa-văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam”, được dư luận xã hội và hội viên đánh giá cao. Hội cũng đã tập trung đầu tư các công trình sưu tầm, nghiên cứu về văn hóa dân gian biển đảo nhằm góp phần khẳng định chủ quyền, lãnh thổ biển đảo của Việt Nam như: “Văn hóa dân gian biển đảo miền Trung”, “Hải trình Nam - Bắc, Bắc - Nam”, “Vè các lái”…

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội VNDG Việt Nam tiếp tục chú trọng việc đổi mới phương thức hoạt động gắn với đặc trưng, đặc thù; huy động các nguồn lực để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian, dân tộc. Xây dựng các đơn vị cơ sở của Hội thành những đơn vị vững về chuyên môn, có tinh thần đoàn kết để hoàn thành nhiều công trình sưu tầm, nghiên cứu, nhằm lưu giữ và phát huy những di sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam có giá trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, trực tiếp là ngành công nghiệp du lịch.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của BCH Hội và toàn thể hội viên, trong nhiệm kỳ VIII, Hội VNDG Việt Nam sẽ phát triển vững mạnh, đạt được những thành tựu ở “tầm cao mới”, như Nghị quyết của Đại hội VIII đã đề ra.

Đại hội đã bầu ra 13 thành viên tham gia BCH và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025; GS,TS Lê Hồng Lý được bầu làm Chủ tịch Hội VNDG Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2020-2025).

(Theo: qdnd.vn)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *