Văn học với đời sống

9/6
6:27 AM 2017

MỜI ĐỘC GIẢ ĐÓN ĐỌC BÁO VĂN NGHỆ SỐ 23

Báo Văn nghệ số 23 ra ngày 10 - 6 - 2017 có các nội dung sau: Sáng tác: Truyện ngắn: Tiếng sáo trên thảo nguyên của Lê Trung Cường. Mùa Thanh long của Nguyễn Trường. Chuyến xe ngược bão của Trần Đình Nhân.

Thơ của các tác giả: Trần Ninh Hồ, Trần Quang Quý, Trần Xuân Trường, Khúc Hồng Thiện, Quỳnh Như, Nguyễn Xuân Lai, Lê Tuấn Hiến, Chử Văn Long, Phan Ngọc Chính, Vũ Tuấn, Xuân Phượng.

·         Sự kiện  – Bình luận:  Đối thoại Shangri - La 16 (SLD16): Thượng tôn pháp luật - tiếng nói chính nghĩa đã vang lên của Quốc Bảo

·         Bút ký – phóng sự: Hà Tĩnh: Thành phố của những con nước triều lên của Nguyễn Ngọc Vượng. Chuyện về một người bí thư Đoàn của Khánh Thành – Đỗ Linh.

·         Văn học nước ngoài: 20 năm thai ngén một tiểu thuyết của Vũ Thị Huế.

·         Chân dung văn học: Cửu Trùng Đài và vàng của thời gian của Khuất Bình Nguyên.

·         Lý luận phê bình: Miên man cùng MeKông của Phạm Trường Thi. Yếu tố sân khấu - điện ảnh trong tiểu thuyết Cát trọc đầu của Hoàng Thụy Anh.

·         Nghệ thuật: Gửi em ở cuối sông Hồng từ thơ đến nhạc của Ngô Vĩnh Bình.

·         Cùng sự tham gia của các tác giả: Minh Quốc, Đặng Toán, Nghiêm Khánh, Cao Ngọc Thắng… trong các chuyên mục khác.

·         Các họa sỹ:  Phạm Hà Hải, Nguyễn Đăng Phú.

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *