Văn học với đời sống

3/11
5:35 PM 2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ XIII

Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10 năm 2020 đã diễn ra Đại Hội Đại biểu Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nhiệm kỳ 2020- 2025. Về dự đại hội có 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8,2 vạn đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc. Đảng bộ Hội Nhà văn Việt Nam có 2 đại biểu là Nhà thơ Trần Đăng Khoa( Bí thư Đảng ủy) và Nhà văn Vũ Đảm( Phó bí thư Đảng ủy).

                                                                 Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nhiệm kỳ 2020- 2025

Đến dự Đại hội có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư thường trực Trung ương Đảng- Trần Quốc Vượng cùng nhiều cán bộ lãnh đạo Đảng,Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Ban, ngành.

 Với chủ đề  “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Đại hội có nhiệm vụ thảo luận, đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội lần này của Đảng bộ Khối khẳng định, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xem khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và hoàn thành cơ bản những mực tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ mới được dự thảo Báo cáo chính trị đề ra là: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh.

Tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy dân chủ và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng…

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận nỗ lực và thành tựu đạt được của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua, đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo các tổ chức đảng thuộc Khối; phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Khối đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; đánh giá cao đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối đã tận tụy, đóng góp to lớn vào những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Cơ bản tán thành với mục tiêu, phương hướng, đột phá trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị, Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tích cực tự phê bình và phê bình, củng cố đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, chí công, vô tư. Các bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần bồi dưỡng tri thức, nắm chắc lý luận, sâu sát thực tiễn, nỗ lực sáng tạo để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng và thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

                        

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã bầu Ban Thường vụ gồm 14 ủy viên. Ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Huỳnh Tấn Việt, sinh năm 1962, tại xã Hòa Xuân Đông, TX.Đông Hòa, Phú Yên. Ông Huỳnh Tấn Việt từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, Giám đốc Sở Công nghiệp, Bí thư Huyện ủy Tuy An, Trưởng ban Dân vận tỉnh.

 Đại hội cũng đã bầu 59 đại biểu chính thức, trong đó có Nhà thơ Trần Đăng Khoa- Trưởng đoàn  Đại biểu Đảng bộ Hội Nhà văn Việt Nam tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

                                                                   Mai Anh

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *