Tin tức

6/7
6:36 PM 2019

TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT KỶ NIỆM SÂU SẮC 50 NĂM BẢO QUẢN THI HÀI BÁC HỒ

Sáng 5-7-2019, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết kỷ niệm sâu sắc 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2019 là tròn 50 năm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều nội dung công tác trọng tâm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó. Nhân dịp này, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi viết kỷ niệm sâu sắc 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm tuyên truyền quá trình 50 năm đơn vị thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Tính từ khi phát động cuộc thi đến nay, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận được hàng trăm bài viết tham gia cuộc thi, tập trung phản ánh gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ, có nhiều đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; ghi lại những kỷ niệm sâu sắc, dấu mốc quan trọng có ý nghĩa gắn liền với 50 năm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của các cơ quan, đơn vị; nghiên cứu nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc thực hiện Di chúc của Bác trong các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là tâm tư, tình cảm chân thành của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động đang vinh dự thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ở Lăng Bác.

(Theo: qdnd.vn)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *