Tin tức

19/1
10:34 PM 2019

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC VH-TT-DL NĂM 2019

Sáng 19-1-2019 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với 64 điểm cầu trong cả nước, nhằm triển khai công tác văn hóa, thể thao, du lịch năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương, hoan nghênh nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên toàn ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người dân đã tham gia vào quá trình thực hiện để hoạt động của ngành văn hóa, thể thao, du lịch đạt được bước tiến trong năm qua. Trong đó, đặc biệt nổi bật là du lịch, phát triển rất tốt không chỉ ở mặt lượng khách đến mà còn là giao thông, visa, môi trường, văn hóa, du lịch an toàn… mở ra thời kì mới, giải quyết được nhiều điểm “nghẽn” cho du lịch phát triển.

Đề cập đến vấn đề đạo đức xã hội có biểu hiện xuống cấp, Phó Thủ tướng cho rằng  ngành văn hóa phải thấy được trách nhiệm quản lý nhà nước để tập trung thực hiện 3 điểm cốt lõi. Đó là tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để giáo dục văn hóa trong nhà trường. Tiếp đó, Bộ phải có những phát ngôn chính thức, phân tích, đưa ra khuyến nghị trước những hiện tượng tốt, xấu của xã hội xảy ra hàng ngày để lan tỏa những tấm gương, việc làm tốt, hành động văn hóa ra toàn xã hội. Đây là việc cần làm của Bộ trong vai trò quản lý nhà nước về văn hóa. Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tập trung làm tốt việc đưa ra các quy tắc mang tính chất lễ nghi, từ nghi lễ các buổi lễ, đi đứng, ăn, mặc phải đúng văn hóa, đúng truyền thống kết hợp và phù hợp với cuộc sống hiện đại. Dù việc này rất khó, sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí đụng chạm đến nhiều vấn đề nhưng Phó Thủ tướng mong muốn ngành văn hóa cần tập trung làm tốt để hướng tới một xã hội ứng xử có văn hóa ở mọi lúc, mọi  nơi.

Phó Thủ tướng cho rằng: Việc tinh gọn bộ máy để làm việc hiệu quả, tiết kiệm ngân sách là chủ trương đúng đắn nhưng với ngành văn hóa, khi thực hiện không được phép bỏ quên các thiết chế, nhân lực của ngành, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, nghệ nhân văn hóa. Với lĩnh vực bảo vệ di sản cần đặc biệt quan tâm đến di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, khai thác có hiệu quả các giá trị to lớn của di sản văn hóa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn dân tộc với những giá trị cốt lõi, gần gũi với người dân… Với lĩnh vực thể thao, cần đẩy mạnh cả thể thao nhà trường và cộng đồng bên cạnh thể thao thành tích cao. Riêng với bóng đá phải cương quyết thực hiện bóng đá “sạch”…

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, trong năm 2019, toàn ngành văn hóa sẽ tiếp tục thực hiện nhiều  nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, toàn ngành tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết số 33 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Ngành cũng quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách về văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tăng cường hiệu quả hoạt động thư viện đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Đặc biệt, ngành đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam gắn với thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”… Về lĩnh vực du lịch, toàn ngành sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón và phục vụ 103 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 85 triệu lượt khách trong nước; tổng thu từ khách du lịch đạt 700.000 tỷ đồng… Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc của người dân, đặc biệt trong đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, tạo nền tảng cho phát triển thể thao thành tích cao…

(Theo: TTXVN)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *