Tin tức

25/5
9:07 AM 2018

CÔNG BỐ BÁO CÁO TOÀN CẦU CỦA UNESCO VỀ VĂN HÓA

Tại Hà Nội, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ chức Lễ công bố Báo cáo toàn cầu của UNESCO năm 2018 “Tái định hình các chính sách văn hóa: Thúc đẩy sáng tạo vì sự phát triển”.

Báo cáo toàn cầu của UNESCO là công cụ giám sát việc thực hiện Công ước 2005 về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. Đây là báo cáo lần thứ hai, ghi nhận các kết quả đã đạt được trong việc thúc đẩy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, chia sẻ bài học kinh nghiệm và những thực hành tốt của các quốc gia thành viên trong việc thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, cũng như phân tích những khó khăn, thách thức vẫn còn tồn tại kể từ khi báo cáo lần thứ nhất được công bố vào năm 2015.

Với trách nhiệm của một quốc gia thành viên, Việt Nam đã hoàn thiện đúng hạn Báo cáo quốc gia định kỳ 4 năm (2012 - 2015) về việc thực hiện công ước theo quy định của UNESCO với sự hỗ trợ của Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) và Văn phòng UNESCO Hà Nội. Trên cơ sở Báo cáo của các quốc gia thành viên, UNESCO đã hoàn thiện Báo cáo Toàn cầu 2018 “Tái định hình các chính sách Văn hóa”, đánh giá ảnh hưởng của các chính sách và biện pháp nhằm thực hiện công ước này được các quốc gia ban hành gần đây.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên nhận định: “Ngay sau khi Việt Nam chính thức phê chuẩn công ước vào năm 2007, Chính phủ Việt Nam đã giao Bộ VHTTDL làm đầu mối Quốc gia tham gia Công ước. Thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế, Việt Nam đã, đang là một thành viên tích cực và nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Công ước”.

Ông Michael Croft - Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội - đánh giá cao những thành công quan trọng của Việt Nam khi thực hiện Công ước, trong đó có việc thông qua “Chiến lược phát triển cách ngành Công nghiệp Văn hóa đến năm 2020 tầm nhìn 2030” vào tháng 9 năm 2016: “Tôi hy vọng rằng, các phân tích trong Báo cáo Toàn cầu sẽ đưa lại cho Việt Nam một cơ hội để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và hướng tới một tầm nhìn xa hơn cho các ngành công nghiệp văn hóa vốn rất giàu tiềm năng”.

Đại sứ Thụy Điển tại Hà Nội Pereric Hogberg cho rằng, việc công bố Báo cáo Toàn cầu UNESCO năm 2018 và xem xét thực hiện Công ước về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa ở tầm toàn cầu là dấu mốc thúc đẩy phát triển văn hóa. Đồng thời, đây cũng là tài liệu được xem xét để đánh giá và giám sát tình trạng của các quốc gia trong việc thúc đẩy và bảo vệ sự đa dạng biểu đạt văn hóa. 

(Theo: qdnd.vn)

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *