Thời sự văn học nghệ thuật

14/11
6:15 PM 2020

THÔNG BÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Tiếp thu ý kiến của hội viên, sau khi xin ý kiến của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà văn Việt Nam, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh đã quyết định thu hồi Quyết định Kết nạp Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020 đối với bà Dương Thiên Lý ở Bình Phước, vì đạo thơ.

Xin thông báo để các hội viên biết.

                                                                             Hà Nội, ngày 14-11-2020

                                                                                Ban Chấp hành HNVVN

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *