Thời sự văn học nghệ thuật

25/3
10:43 AM 2019

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA

Ngày 22/3/2019, tại Yên Bái, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”trên lĩnh vực Tư tưởng – Văn hóa. Những nội dung được tập huấn tại Hội nghị là những kinh nghiệm, hướng dẫn thiết thực trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 65 đảng bộ trực thuộc với gần 7 vạn đảng viên, hiện đang công tác tại các cơ quan Trung ương, khu vực Hà Nội và một số địa phương trong cả nước, 100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với vai trò tham mưu, hoạch định chính sách tầm vĩ mô và trực tiếp tổ chức thực hiện, được lập từ tháng 10 năm 2018, Ban Chỉ đạo 94 Đảng bộ Khối đã đạt được những kết quả bước đầu, quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Điều này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn của các đảng ủy trực thuộc và Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc 94 cùng toàn Đảng, toàn dân đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Sơn Minh Thắng cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ học tập nghiêm túc, tiếp thu đối đa các kiến thức nghiệp vụ được truyền đạt, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương Hội nghị. Sau Hội nghị, các đại biểu áp dụng những kiến thức đã học tăng cường đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để chủ động dự báo tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại tố cáo; chủ động trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 (Theo: dangcongsan.vn)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *