Thời sự văn học nghệ thuật

21/7
6:02 PM 2017

KỲ HỌP THỨ HAI CỦA HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH VHNT TRUNG ƯƠNG (NHIỆM KỲ 2016-2021)

TUYÊN HÓA- Ngày 21-7-2017 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ hai để đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng giữa hai kỳ họp và bàn thảo triển khai kế hoạch công tác của Hội đồng từ nay đến cuối năm 2017. PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên TW Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói VN, Chủ tịch Hội đồng và PGS, TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng chủ trì kỳ họp. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW, Bộ VH-TT&DL, các thành viên Hội đồng và các hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã tham dự kỳ họp.

Báo cáo hoạt động của Hội đồng giữa 2 kỳ họp do PGS, TS Phan Trọng Thưởng trình bày cho biết: Tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng đã giao Thường trực Hội đồng tổ chức xây dựng bộ quy chế làm việc của Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021, bao gồm: 02 dự thảo quy chế được xây dựng mới: Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Hội đồng; Quy chế Quản lý, sử dụng xe ô tô của Hội đồng; 02 dự thảo quy chế được chỉnh sửa, bổ sung: Quy chế làm việc của Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021; Quy chế Tặng thưởng, hỗ trợ tác phẩm lý luận, phê bình VHNT. Xác định đây là những nhiệm vụ cấp thiết, Thường trực Hội đồng đã sớm triển khai chỉ đạo, giao Văn phòng Hội đồng chủ trì, phối hợp với Tạp chí Lý luận, phê bình VHNT thực hiện và đến nay cơ bản đã hoàn thành dự thảo các quy chế, xin ý kiến các cơ quan liên quan phê duyệt để Chủ tịch Hội đồng ký, ban hành, thực hiện.

Về việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Hội đồng: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 được Hội đồng xác định là tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc. Thường trực Hội đồng đã sớm có văn bản đề nghị các đồng chí Ủy viên Hội đồng nghiên cứu, đề xuất chủ đề Hội thảo. Trên cơ sở hơn 30 chủ đề do các đồng chí Ủy viên Hội đồng đề xuất, Thường trực Hội đồng đã cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn và tổng hợp thành 2 chủ đề, báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương: Chủ đề 1: Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay – Thực trạng và định hướng phát triển; Chủ đề 2: Vấn đề tiếp thu, vận dụng và tiếp biến các lý thuyết nghệ thuật nước ngoài ở Việt Nam hiện nay. Trong khi chờ đợi ý kiến chính thức của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về chủ đề Hội thảo, Thường trực Hội đồng đã chủ động tiến hành một số công việc cụ thể để chuẩn bị tổ chức thành công Hội thảo, dự kiến vào cuối tháng 10-2017.

Đặc biệt, từ sau kỳ họp thứ nhất của Hội đồng đến nay, thực hiện chức năng tư vấn cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lý luận, phê bình VHNT, Hội đồng đã phối hợp với một số hội VHNT chuyên ngành để tư vấn cho Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương hướng xử lý một số nội dung, vụ việc nảy sinh trong đời sống VHNT, góp phần giải tỏa các bức xúc trong dư luận xã hội. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ do Ban Bí thư giao là cơ quan thường trực Đề án đấu tranh chống quan điểm sai trái trong lĩnh vực VHNT (Đề án 213), Ban Chỉ đạo, Bộ phận Thường trực Đề án đã được kiện toàn. Trước những vụ việc nổi cộm trong đời sống VHNT, Bộ phận Thường trực Đề án đã kịp thời theo dõi, tổng hợp thông tin để báo cáo Lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW; đồng thời chủ động triển khai một số biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực VHNT…

PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu kết luận kỳ họp

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng, đại biểu các hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước về VHNT đóng góp vào nội dung bản báo cáo trên đây và kiến nghị những vấn đề nổi cộm trong đời sống VHNT hiện nay, PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ-Chủ tịch Hội đồng-đã phát biểu kết luận những nội dung hoạt động của Hội đồng giữa 2 kỳ họp, nhấn mạnh những công tác trong tâm từ nay đến hết năm cuối năm 2017. Trong đó có những nội dung chủ yếu là:

- Tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2017, dự kiến vào tháng 10/2017.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn công tác lý luận, phê bình VHNT năm 2017.

- Tổ chức xét tặng thưởng, hỗ trợ các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT năm 2017.

- Tổ chức một số cuộc tọa đàm khoa học về những nội dung đang được quan tâm trong đời sống VHNT.

- Chủ động tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái trong lĩnh vực VHNT.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động chuyên môn của Hội đồng năm 2018; tiến hành các thủ tục để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đã đăng ký…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, NSND, TS Nguyễn Ngọc Trúc đã công bố Quyết định của Thường trực Hội đồng về việc thành lập các Tiểu ban chuyên môn của Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021, bao gồm 5 Tiểu ban: Lý luận, phê bình văn học; LLPB Sân khấu-Điện ảnh-Nhiếp ảnh; LLPB Âm nhạc-Mỹ thuật-Múa; LLPB văn học, nghệ thuật trong nhà trường và Tiểu ban Thông tin, truyền thông về VHNT. Trong đó, Tiểu ban LLPB văn học do PGS, TS Phạm Quang Long làm Trưởng Tiểu ban và Nhà thơ Trần Đăng Khoa-Phó Chủ tịch Hội Nhà văn VN-làm Phó Tiểu ban./.

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *