Tác phẩm chọn lọc

17/8
8:48 AM 2017

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ LẦN THỨ VII BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM KHOÁ IX (NHIỆM KỲ 2015-2020)

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ VII. 1/ Đánh giá tình hình văn học và sự lãnh đạo, điều hành của Ban chấp hành trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội nghị nhận định:

1/ Đánh giá tình hình văn học và sự lãnh đạo, điều hành của Ban chấp hành trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội nghị nhận định: Trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành có nhiều biện pháp triển khai Nghị quyết Đại hội Nhà văn lần thứ IX thông qua việc xây dựng Chương trình hành động toàn khóa, các Quy chế hoạt động của Ban chấp hành. Kết thúc tốt đẹp cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4, phát hiện biểu dương nhiều tác phẩm mới có giá trị. Công tác xét giải thưởng và kết nạp hội viên hàng năm có cải tiến và nâng cao một bước. Tổ chức thành công Hội nghị lý luận, phê bình lần thứ 5 và Hội nghị nhà văn trẻ lần thứ IX, Tổ chức kỷ niệm 60 năm xây dựng phát triển Hội Nhà văn Việt Nam chu đáo trọng thể. Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng. Tuy vậy, việc hỗ trợ, đầu tư sáng tác còn gặp nhiều khó khăn vì năm 2016, Nhà nước chỉ hỗ trợ 50% so với mọi năm. Năm 2017, đề án hỗ trợ chưa được chính phủ phê duyệt. Trước tình hình đó, các cơ quan báo chí của Hội và các hoạt động nghề nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Đảng Đoàn và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp đang đề đạt với Chính phủ có biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho văn học nghệ thuật tiếp tục phát triển.

2/ Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận và quyết định chủ trương phương hướng nhiệm vụ phát triển văn học từ nay đến khi kết thúc nhiệm kỳ. Tư tưởng chỉ đạo là tập trung mọi cố gắng nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi hoạt động của Hội, đặc biệt là củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng các cơ quan báo chí, xuất bản của Hội, cải tiến công tác đầu tư, tránh dàn đều, có nhiều biện pháp phát hiện bồi dưỡng, kết nạp tài năng trẻ. Có biện pháp cụ thể đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt cuộc thi tiểu thuyết lần thứ V. Tiếp tục mở rộng giao lưu văn học với quốc tế và khu vực.

3/ Căn cứ Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX và Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Hội nghị thảo luận và quyết định (bằng phiếu kín) thành lập các Hội đồng chuyên môn nhiệm kỳ 2017-2020, gồm các nhà văn có tên sau đây.

HỘI ĐỒNG VĂN XUÔI

- Lê Minh Khuê, Chủ tịch Hội đồng

- Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Hội đồng

- Đức Ban, Ủy viên

- Văn Chinh, Ủy viên

- Dương Hướng, Ủy viên

- Bảo Ninh, Ủy viên

- Trần Nhã Thụy, Ủy viên

 

HỘI ĐỒNG THƠ

- Trần Ninh Hồ, Chủ tịch Hội đồng

- Trần Hùng, Phó chủ tịch Hội đồng

- Trương Nam Hương, Ủy viên

- Trần Nhuận Minh, Ủy viên

- Trần Thị Huyền Trang, Ủy viên

- Phạm Sĩ Sáu, Ủy viên

- Đinh Thị Thu Vân, Ủy viên

 

HỘI ĐỒNG VĂN HỌC DỊCH

- Trần Đình Hiến, Chủ tịch Hội đồng

- Đào Minh Hiệp, Phó chủ tịch Hội đồng

- Nguyễn Thụy Anh, Ủy viên

- Thành Đức Trinh Bảo, Ủy viên

- Nguyễn Chí Hoan, Ủy viên

- Lê Đức Mẫn, Ủy viên

- Ngô Tự Lập, Ủy viên

 

HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

- Lê Thành Nghị, Chủ tịch Hội đồng

- Lý Hoài Thu, Phó chủ tịch Hội đồng

- Trịnh Bá Đĩnh, Ủy viên

- Khuất Bình Nguyên, Ủy viên

- Bùi Công Thuấn, Ủy viên

- Nguyễn Vũ Tiềm, Ủy viên

- Trần Huyền Sâm, Ủy viên

4/ Căn cứ vào Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX và Quy chế làm việc của Ban chấp hành, quyết định thành lập các Liên chi hội khu vực lâm thời gồm các nhà văn có tên sau đây:

Liên chi hội các cơ quan Trung ương

- Hải Đường: Liên chi hội trưởng

- Lý Hoài Thu: Liên chi hội phó

- Trần Quang Đạo, Ủy viên

- Lê Thị Bích Hồng, Ủy viên

- Nguyễn Linh Khiếu, Ủy viên

- Nguyễn Thị Mai, Ủy viên

- Bùi Tuyết Mai, Ủy viên

- Cao Duy Sơn, Ủy viên

- Chu Thị Thơm, Ủy viên

- Trần Mạnh Tiến, Ủy viên

- Trần Sĩ Tuấn, Ủy viên

- Hữu Việt, Ủy viên

 

Liên chi hội thuộc thành phố Hà Nội

- Nguyễn Thị Thu Huệ: Liên chi hội trưởng

- Nguyễn Việt Chiến: Liên chi hội phó

- Nguyễn Sĩ Đại, Ủy viên

- Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên

- Bùi Việt Mỹ, Ủy viên

- Trần Gia Thái, Ủy viên

- Đỗ Ngọc Yên, Ủy viên

 

Liên chi hội cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam

- Trần Quang Quý: Liên chi hội trưởng

- Võ Thị Xuân Hà: Liên chi hội phó

- Phạm Đình Ân, Ủy viên

- Vũ Đảm, Ủy viên

- Nguyễn  Xuân Hưng, Ủy viên

- Nguyễn Trọng Tân, Ủy viên

- Nguyễn Thị Anh Thư, Ủy viên

- Lê Quang Sinh, Ủy viên

 

Liên chi hội thành phố Hồ Chí Minh

- Trầm Hương

- Nguyễn Bính Hồng Cầu

- Bích Ngân

- Đỗ Viết Nghiệm

- Hoàng Đình Quang

- Kim Quyên

- Trần Thị Thắng

- Huệ Triệu

- Nguyễn Quốc Trung

- Triệu Xuân

 

Liên chi hội các tỉnh, thành phố phía Bắc

- Đình Kính: Liên chi hội trưởng

- Trần Thị Việt Trung: Liên chi hội phó

- Nguyễn Trần Bé, Ủy viên

- Nguyễn Đức Hậu, Ủy viên

- Vũ Quốc Khánh, Ủy viên

- Đoàn Hữu Nam, Ủy viên

- Bình Nguyên, Ủy viên

- Trịnh Thanh Phong

- Mai Phương, Ủy viên

- Đỗ Thị Tấc, Ủy viên

- Hải Thanh, Ủy viên

- Hoàng Quảng Uyên, Ủy viên

- Lê Va, Ủy viên

 

Liên chi hội miền Đông Nam Bộ

- Trần Đức Tiến: Liên chi hội trưởng

- Đàm Chu Văn: Liên chi hội phó

- Phạm Quốc Ca, Ủy viên

- Nguyễn Hiệp, Ủy viên

- Lê Huy Mậu, Ủy viên

- Khôi Vũ, Ủy viên

- Lê Hoàng Vy, Ủy viên

 

Liên chi hội Nam Trung Bộ

- Hồ Duy Lệ: Liên chi hội trưởng

- Trần Chấn Uy: Liên chi hội phó

- Phạm Đương, Ủy viên

- Đào Minh Hiệp, Ủy viên

- Nguyễn Nho Khiêm, Ủy viên

 

Liên chi hội Tây Nguyên

- Nguyễn Hoàng Thu: Liên chi hội trưởng

- Hương Đình, Ủy viên

- Tạ Văn Sĩ, Ủy viên

 

Liên chi hội Bắc Miền Trung

- Đức Ban: Liên chi hội trưởng

- Hữu Phương: Liên chi hội phó

- Viên Lan Anh, Ủy viên

- Mai Văn Hoan, Ủy viên

- Đàm Quỳnh Ngọc, Ủy viên

- Văn Xương, Ủy viên

 

Liên chi hội Đồng bằng sông Cửu Long

- Vũ Hồng: Liên chi hội trưởng

- Mai Bửu Minh: Liên chi hội phó

- Trúc Linh Lan: Liên chi hội phó

- Trần Dũng, Ủy viên

- Nguyễn Thị Diệp Mai, Ủy viên

- Phan Trung Nghĩa, Ủy viên

- Lê Ái Siêm, Ủy viên

- Lê Đình Trường, Ủy viên

- Đinh Thị Thu Vân, Ủy viên

 

Ban chấp hành sẽ ban hành Quy chế hoạt động của Liên chi hội./.

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017

T/M BAN CHẤP HÀNH

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Nhà thơ HỮU THỈNH

(đã ký)

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *