Tin tức

12/10
5:37 PM 2016

ĐÓN ĐỌC BÁO VĂN NGHỆ SỐ 42

Báo Văn nghệ số ra ngày 15-10-2016 có các nội dung sau đây:

 • Sáng tác:
  • Truyện ngắn: Tiếng dương cầm của Bảo Thương. Lâu đài hoa của Lê Hà Ngân. Thiêng đàng của McAmmond Nguyen Thi Tu.
  • Thơ của các tác giả: Từ Quốc Hoài, Phạm Quang Huy, Nguyễn Hoa, Võ Văn Vinh, Nguyễn Văn Khôi, Đinh Thường, Nguyễn Ngọc Quế.
 • Sự kiện và bình luận: Biển đông trong mối quan hệ “Tam quốc chí” mới của Nguyễn Hồng Mai.
 • Tiếng nói nhà văn: Luật về Hội - sự kỳ vọng của Văn nghệ sĩ cả nước của Đinh Ngọc Lâm.
 • Vấn đề hôm nay: Tiết kiệm và lãng phí của Vân Ngô.
 • Những vùng đất - những con người: Một lần tới Kỳ Anh đất nhớ của Hỗ Tĩnh tâm. Thao thiết Quan Sơn của Nguyễn Hòa Bình.
 • Văn học nước ngoài: Đem lịch sử về thế giới muôn màu của Phúc Tự Thanh. Có một Hà nội không xa lạ của Q.N.
 • Chân dung văn học: Trúc Thông người thơ không chịu cũ của Nguyễn Việt Chiến.
 • Lý luận phê bình: Viết trong Hà Nội thời 1947 – 1954 của Vũ Quần Phương
 • Nghệ Thuật: Người cất giữ linh hồn Hà Nội của Phong Nhi.
 • Tư liệu: Gian nan đường đến thành công của Trần Phương Mai.
 • Cùng sự tham gia của các tác giả: Nguyễn Đình San, Lê Vạn Quỳnh, Trần Bá Giao, Bùi Đức Thọ, Yến Thanh, Cầm Sơn, Nghi Huyên… trong các chuyên mục khác.
 • Các họa sỹ: Phạm Minh Hải, Thành Vinh.

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *