Tin tức

13/11
4:49 PM 2019

THÀNH LẬP HỘI BẢO VỆ TÁC QUYỀN ĐIỆN ANH VÀ PHIM TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Ngày 12/11/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham gia của hàng trăm đại biểu hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, sản xuất, phát hành phim cùng các nghệ sỹ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đặng Xuân Hải, Trưởng Ban Vận động thành lập Hội bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam, cho biết: Sáng tác, sản xuất, phổ biến phim điện ảnh và truyền hình ở nước ta những năm qua phát triển mạnh mẽ nhờ chủ trương xã hội hóa của Nhà nước. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với kinh phí từ trong, ngoài nước đã tham gia vào hoạt động sản xuất phim điện ảnh, truyền hình với các phương thức hợp tác đa dạng. Nhờ đó, sản lượng phim điện ảnh và truyền hình Việt Nam tăng mạnh, tạo điều kiện cho công chúng thưởng thức nhiều tác phẩm chất lượng, phong phú.

Nhưng bên cạnh đó, tình trạng xâm phạm quyền tác giả, tác phẩm và quyền liên quan đang diễn biến phức tạp, chưa được xử lý, ngăn chặn kịp thời đã và đang gây tổn hại cho tác giả, chủ sở hữu bản quyền, gây thất thoát cho các chủ sở hữu tác phẩm. Việc bảo vệ quyền tác giả, tác phẩm và các quyền liên quan ngày càng trở nên cấp thiết. Do đó, một số người hoạt động điện ảnh và truyền hình đã đứng ra vận động thành lập Hội bảo vệ bản quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình, trình Đề án tới các cơ quan có thẩm quyền xin thành lập Hội bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam.

Ngày 16/8/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định số 653/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam, đáp ứng tình hình thực tiễn.Theo đó, Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam (The Vietnam Association for Copyright Protection of Movies and TV Films) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình của Việt Nam. Hội sẽ tập hợp, đoàn kết các tác giả, tổ chức, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình; đại diện bảo vệ và khai thác quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật... Hội cũng sẽ góp phần xây dựng môi trường hoạt động điện ảnh văn hóa, công bằng và minh bạch, tạo nền tảng phát triển sáng tạo, bền vững nền nghệ thuật điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam; thúc đẩy, mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế, góp phần phát triển bền vững cho nền điện ảnh – truyền hình Việt Nam...

Đại hội đã thông qua Điều lệ hoạt động của Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ I (2019-2024). Trong đó, tập trung hình thành bộ máy tổ chức và hoạt động của Hội; phát triển hội viên trong số các tác giả và các tổ chức chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan trong lĩnh vực hoạt động điện ảnh, truyền hình; tập hợp, đoàn kết hội viên để tiến hành hiệu quả hoạt động của Hội theo Điều lệ và quy định của pháp luật; quan tâm và tiến hành các biện pháp quản lý, khai thác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình…

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hội sẽ chú trọng các hoạt động nghiệp vụ; nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên thông qua thực hiện quản lý,  bảo vệ quyền lợi của tác giả, tác phẩm và các quyền liên quan hợp pháp theo quy định của pháp luật cho hội viên. Bên cạnh đó, Hội tiến hành nhận ủy quyền quản lý, bảo vệ quyền tác giả, tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình, hình ảnh hội viên nghệ sỹ;  đàm phán cấp phép thu và phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác từ việc cho phép sử dụng, khai thác tác phẩm, thu tiền sử dụng và chi trả cho những người có quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy chế tài chính của Hội…

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam gồm 15 thành viên. ông Đặng Xuân Hải, Trưởng Ban vận động thành lập Hội, được bầu làm Tổng Thư ký.

(Nguồn: TTXVN)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *