Chân dung văn

16/1
12:00 PM 2019

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ LẦN THỨ 10 BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM KHOÁ IX (NHIỆM KỲ 2015-2020);GIẢI THƯỞNG VÀ DANH SÁCH KẾT NẠP HỘI VIÊN

Tại Hà Nội, trong các ngày 7, 8 và 10 tháng 1 năm 2019, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khóa IX) đã tiến hành Hội nghị toàn thể lần thứ X. Tới dự có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kiểm tra của Hội.

1. Kiểm điểm hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019

Hội nghị nhất trí cho rằng, năm 2018 Hội đã cố gắng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa. Tập trung mọi cố gắng nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo thông qua việc tổ chức các trại sáng tác chuyên đề: Trại sáng tác cho thiếu nhi, Trại sáng tác tiểu thuyết, Trại sáng tác về Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa. Các chuyến đi thực tế về các tỉnh biên giới phía bắc, đồng bằng sông Cửu Long và các khu công nghiệp thu hút đông đảo hội viên tham gia. Công tác hỗ trợ sáng tạo bước đầu khắc phục tình trạng dàn trải, quân bình, chú ý đến các tác phẩm đề cập đến những vấn đề trọng tâm của đời sống xã hội, những hội viên gặp khó khăn trong đời sống. Công tác lý luận phê bình được triển khai với nhiều hoạt động Hội thảo chuyên đề có chất lượng chuyên môn. Việc tập hợp trí tuệ và đóng góp kiên trì vào việc đổi mới chương trình giảng dạy môn ngữ văn bậc phổ thông của Hội Nhà văn Việt Nam đã được các cơ quan có trách nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa nhiều lần theo tinh thần kế thừa và đổi mới. Các cơ quan báo chí, xuất bản của Hội khắc phục nhiều khó khăn, chất lượng văn học ổn định và có đổi mới. Về công tác xây dựng Hội: Năm 2018, tất cả các Chi hội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và đi vào hoạt động có nền nếp. Các cơ quan cấp hai như Bảo tàng Văn học Việt Nam, Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du và các cơ quan khác có bước phát triển mới, hoàn thành một khối lượng lớn việc nghiên cứu xuất bản các di sản văn hóa dân tộc, sản xuất bộ phim nhiều tập về lịch sử cách mạng Việt Nam, bồi dưỡng năng khiếu văn học và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Trong bối cảnh thị trường sách còn gặp nhiều khó khăn, việc duy trì và cải tiến hoạt động của Câu lạc bộ Văn chương có tác dụng quảng bá tác phẩm của nhà văn tới công chúng đông đảo, cập nhật các tin cho công chúng yêu văn học.

Hội nghị nhấn mạnh năm 2019 toàn Hội tập trung mọi cố gắng nâng cao chất lượng toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, Tổ chức tốt việc tổng kết trao giải thưởng cuộc thi Tiểu thuyết lần thứ 5, giải thưởng hàng năm, công tác kết nạp hội viên. Mở đầu năm mới, cần chuẩn bị thật tốt, tập hợp và phát huy cao độ sự đóng góp của Hội viên và vai trò chủ trì của Ban chấp hành để tổ chức tốt ba sự kiện lồng ghép Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV, Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III và Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII.

 

2. Sau khi xem xét và thảo luận tập thể, với sự nhất trí cao, Hội nghị quyết định trao GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM  NĂM 2018 cho các tác phẩm của các tác giả sau đây:

- VĂN HỌC NGA HIỆN ĐẠI NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYỀT VÀ LỊCH SỬ, tập lý luận phê bình của tác giả TRẦN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG

- HOÀNG ĐẾ, tiểu thuyết của RYSZARD KAPUŠCÑISKI bản dịch của  NGUYỄN CHÍ THUẬT

- TƯƠNG LAI ĐƯỢC VIẾT TRÊN ĐÁ CỔ, thơ của FERNADO RENDÓN, bản dịch của  PHẠM LONG QUẬN

 

 3. Hội nghị quyết định kết nạp các tác giả có tên sau đây vào Hội Nhà văn Việt Nam 

I/

THƠ

 

 

1.

VŨ TUẤN ANH

Quân đội

2.

PHẠM ÁNH

Bình Định

3.

ĐẶNG VĂN CHƯƠNG

Hà Nội

4.

NGUYỄN NGỌC HẠNH

Đà Nẵng

5.

NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG

Thành phố Hồ Chí Minh

6.

NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN

Hà Tĩnh

7.

BẾ KIM LOAN

Hà Nội

8.

HỒ ĐĂNG THANH NGỌC

Thừa Thiên Huế

9.

LÊ THIẾU NHƠN

Thành phố Hồ Chí Minh

10.

BÙI NGỌC PHÚC

Vũng Tàu

11.

NGUYỄN THÀNH TÂM

Hà Nội

12.

TRỊNH QUỐC THẮNG

Hà Nội

13.

TRẦN ĐỨC TRÍ

Hải Phòng

14.

TRẦN ĐỨC TOẢN

Thái Bình

15.

HOÀNG ANH TUẤN

Lào Cai

         

 

II/

VĂN XUÔI

 

 

1.

TRẦN QUỐC CƯỠNG

Phú Yên

 

2.

ĐỨC DŨNG (NGUYỄN ĐỨC DŨNG)

Hà Nội

 

3.

NGUYỄN HƯƠNG DUYÊN

Quảng Bình

 

4.

ĐỖ HỒNG HÀ (NGUYỄN GIA ĐỘ)

Hà Nội

 

5.

LÊ ĐỨC HÂN

Thành phố Hồ Chí Minh

 

6.

NGUYỄN VĂN HỌC

Hà Nội

7.

CHU THANH HƯƠNG

Lạng Sơn

8.

TRỌNG KHANG

Quảng Ninh

9.

LƯƠNG KY

Tuyên Quang

10.

TRẦN VĂN MIỀU

Hà Nội

11.

MAI TIẾN NGHỊ

Nam Định

12.

TRÌNH QUANG PHÚ

Thành phố Hồ Chí Minh

13.

ĐINH PHƯƠNG (NGUYỄN TRỌNG HƯNG)

Quân đội

14.

XUÂN QUANG

Phú Thọ

15.

16.

HOÀNG CHIẾN THẮNG

PHẠM THỊ TOÁN

Bắc Cạn

Đồng Tháp

         

 

III/

LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

 

 

1.

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

Thái Nguyên

2.

TRẦN HINH

 

Hà Nội

IV/

VĂN HỌC DỊCH

 

 

1.

NGUYỄN MINH CHÂU

LB Đức

 

2.

PHÙNG HUY THỊNH

 

Hà Nội

 

               

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

T/M BAN CHẤP HÀNH

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

Nhà thơ HỮU THỈNH

 

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *