Tin tức

23/3
9:09 AM 2017

MỜI ĐỘC GIẢ ĐÓN ĐỌC BÁO VĂN NGHỆ SỐ 12

Báo Văn nghệ số 12 ra ngày 25-3-2017 có các nội dung sau:

·         Sáng tác:

·         Truyện ngắn: Cuối đường khuất gió của Lê Vạn Quỳnh. Thả quỷ của Vũ Thị Huyền Trang. Bờ đìa 25 của Vũ Thiên Kiều.

·         Thơ của các tác giả: Quang Chuyền, Nguyễn Hạnh Hiếu, Phạm Thị Phương Thảo, Trần Minh, Lan Hoàng Miên, Đào An Duyên, Văn Công Hùng, Hoàng Thế Dân, Nguyễn Đức Bình.

·         Sự kiện - bình luận: Chuyến công du mở ra các lộ trình của Đinh Hoàng Thắng; Thành công từ Hội báo Toàn quốc 2017

·         Bút ký - Phóng sự: Bãi vàng và những số phận của Nguyễn Thị Hoàn.

·         Văn học nước ngoài: Văn học mạng vai trò chứng nhân của Vũ Thị Huế.

·         Chân dung văn học: Nam Hà với một thời chiến trường sống và viết của Ngô Vĩnh Bình. Ngôi sao xa xôi thủa ấy… của Vũ Từ Trang

·         Lý luận phê bình: Giữ bền ngọn lửa đam mê của Hải Đường. Những người thợ lò trong quầng sáng của Vũ Nho.

·         Nghệ thuật: Khi họa sĩ làm Chủ tịch Hội của Đào Vĩnh.

·         Cùng sự tham gia của các tác giả: Ngô Văn Tuấn, Lê Thành Văn, Lã Trọng Long, Nguyễn Chí Được, Bùi Việt Thắng… trong các chuyên mục khác.

·         Các họa sỹ: Phạm Hà Hải, Đào Quốc Huy.

 

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *