Tin tức

9/1
11:44 CH 2017

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

Nhà thơ Hữu Thỉnh - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì Hội Nghị

Ngày 09-01-2017, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tham dự Hội nghị có đầy đủ đảng viên của các chi bộ Đảng thuộc Hội Nhà văn Việt Nam. Hội nghị do đồng chí Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – nhà thơ Hữu Thỉnh – chủ trì.

Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện để các đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai, trang bị thêm tư duy, phương pháp luận trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, tự giác thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ các cơ quan báo chí, xuất bản, bảo tàng, văn phòng Hội tiếp thu, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) một cách hệ thống; gắn học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết với những công việc mang tính đặc thù của các cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam.

PV

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *