Thời sự văn học nghệ thuật

8/8
4:41 PM 2020

NHẠC SĨ ĐỖ HỒNG QUÂN TÁI ĐẮC CỬ CHỦ TỊCH HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM KHÓA X

Sáng 7-8=2020, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ X (2020 - 2025). Đến dự Đại hội có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;  Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng,Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam,  Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng lãnh đạo các ban, ngành, Trung ương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã cùng nhìn nhận, đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ IX (2015- 2020); khẳng định những thành công, những mặt đã làm được và chưa làm được, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức Hội đạt những thành tựu cao hơn, hiệu quả hơn, có tác dụng thiết thực với đời sống xã hội. Theo đó, Hội Nhạc sĩ Việt Nam hiện nay có gần 1.500 hội viên là các nhạc sĩ sáng tác, nhà lý luận âm nhạc, các nghệ sĩ biểu diễn và các nhà sư phạm, với 54 chi hội trong cả nước. Hội là thành viên của Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á (ACL), Hiệp hội Âm nhạc đương đại quốc tế (ISCM) và có quan hệ với các tổ chức âm nhạc quốc tế.

Nhiều năm qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức các cuộc vận động sáng tác và thẩm định tác phẩm về đề tài: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1930 - 1975); Sáng tác chuyên đề về các ngành nghề, địa phương, đề tài về biên giới, biển đảo và bộ đội biên phòng... Nhìn lại 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ IX, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tập hợp lực lượng đông đảo những người làm công tác âm nhạc trong cả nước nhằm xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng bày tỏ sự nhất trí cao đối với những phân tích, đánh giá về tình hình âm nhạc, về những hạn chế trong các mặt công tác của Hội cũng như phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong văn kiện Đại hội. Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Với vai trò là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của những người hoạt động âm nhạc, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, từ hoạt động sáng tác, lý luận phê bình, biểu diễn, đào tạo và hoạt động hợp tác quốc tế về âm nhạc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị trong thời gian tới, hoạt động âm nhạc cần bám sát thực tiễn sinh động của công cuộc xây dựng đất nước trong thời đại mới, phản ánh hơi thở cuộc sống, dẫn đường và đồng hành cùng công chúng vươn đến tầm cao về tư tưởng, nghệ thuật và thị hiếu thẩm mỹ. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhạc sĩ tiếp tục đi sâu, hòa mình vào thực tiễn sinh động của công cuộc đổi mới đất nước và đời sống xã hội để lấy tư liệu và cảm hứng sáng tác. Chú trọng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tìm tòi, mở đường, định hình một dòng âm nhạc tích cực, giàu sức biểu cảm, tính thẩm mỹ cao làm chủ lưu, thôi thúc, giục giã con người yêu thương, khát vọng, hành động vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và vì những giá trị tiến bộ chung của nhân loại.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cần chủ động phát huy vai trò phản biện xã hội, tư vấn cho các cơ quan quản lý về văn hóa, phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí, truyền thông để góp phần định hướng thẩm mỹ đúng đắn cho công chúng, khán thính giả trên các phương tiện thông tin đại chúng; góp phần làm đa dạng và sâu sắc thêm các hình thức văn hóa đối ngoại thông qua con đường âm nhạc, nâng cao hình ảnh, sức hấp dẫn của con người và đất nước Việt Nam; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc; chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu loại hình, có nội lực sáng tạo phong phú, đa dạng.

Với 100% số phiếu đồng thuận, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020 – 2025). Đại hội CŨNG đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; ThS, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh; NSND Phạm Ngọc Khôi; Nhà Lý luận phê bình Nguyễn Thị Minh Châu; NSƯT Trần Vương Thạch; Nhạc sĩ Trần Nhật Dương; Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan.

(Theo: dangcongsan.vn)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *