VĂN NGHỆ KHẮP NƠI (17-8-2017)

 

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT TIỂU THUYẾT, TRUYỆN VÀ KÝ VỀ ĐỀ TÀI “VÌ AN NINH TỔ QUỐC VÀ BÌNH YÊN CUỘC SỐNG”|

 

VANVN.NET- Chiều 15-8-2017, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức và phát động cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ 4 trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2020.

VĂN NGHỆ KHẮP NƠI (14-8-2017)

 

TRẠI VIẾT THIẾU NHI TRÊN QUÊ HƯƠNG QUAN HỌ

 

VĂN NGHỆ KHẮP NƠI (10-8-2017)

 

HÀ NỘI KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XUẤT BẢN

 

VĂN NGHỆ KHẮP NƠI (2-8-2017)

 

TRẠI VIẾT THIẾU NHI LIÊN TỈNH TP. HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỒNG NAI

 

VĂN NGHỆ KHẮP NƠI (30-7-2017)

 

BỘ VH-TT&DL LÊN TIẾNG VỤ VIỆC MỘ VỢ VUA TỰ ĐỨC BỊ SAN ỦI

 

VĂN NGHỆ KHẮP NƠI (23-7-2017)

 

CHÍNH PHỦ QUI ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU CỦA BỘ VH-TT & DL

 

VĂN NGHỆ KHẮP NƠI (18-7-2017)

 

NẾU SAI PHẠM, LỄ HỘI CHỌI TRÂU ĐỒ SƠN SẼ BỊ TƯỚC DANH HIỆU DI SẢN QUỐC GIA

 

VĂN NGHỆ KHẮP NƠI (12-7-2017)

 

VĂN NGHỆ KHẮP NƠI (7-7-2017)