VĂN NGHỆ KHẮP NƠI (19-11-2017)

 

FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT NĂM 2017 TÔN VINH 125 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU

 

KHAI TRƯƠNG THƯ VIỆN VĂN HÓA THIẾU NHI VIỆT NAM

 

MỜI ĐỘC GIẢ ĐÓN ĐỌC BÁO VĂN NGHỆ SỐ 46

 

Báo Văn nghệ số 46 ra ngày 18-11-2017 có các nội dung sau: Sáng tác: Truyện ngắn: Miền trăng sáng của Bùi Việt Phương. Người quê của Y Mùi. Con suối mẹ của Nguyễn Đăng Trình.

VĂN NGHỆ KHẮP NƠI (15-11-2017)

 

BCH LIÊN CHI HỘI NHÀ VĂN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỌP KỲ THỨ NHẤT

 

VĂN NGHỆ KHẮP NƠI (9-11-2017)

 

10 NHÀ VĂN ĐƯỢC TRAO HUY HIỆU 50 NĂM, 45 NĂM, 40 NĂM VÀ 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

 

VĂN NGHỆ KHẮP NƠI (31-10-2017)

 

CÁC ĐẠI BIỂU DỰ CUỘC GẶP MẶT "NHÀ VĂN VỚI SỨ MỆNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC" HÀNH HƯƠNG VỀ ĐẤT TỔ

 

CÁC ĐẠI BIỂU DỰ CUỘC GẶP MẶT “NHÀ VĂN VỚI SỨ MỆNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC” THAM QUAN BẢO TÀNG VĂN HỌC VIỆT NAM

 

HOÀN THIỆN HỒ SƠ XÂY DỰNG KHU LƯU NIỆM ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TẠI ĐIỆN BIÊN PHỦ

 

VĂN NGHỆ KHẮP NƠI (16-10-2017)

 

VĂN NGHỆ KHẮP NƠI (13-10-2017)

 

TP HÀ NỘI GẶP MẶT VĂN NGHỆ SĨ, TRÍ THỨC TIÊU BIỂU THỦ ĐÔ

 

TRƯNG BÀY BẢN GỐC “ĐƯỜNG KÁCH MỆNH” CÙNG NHIỀU BẢO VẬT QUỐC GIA