VĂN HỌC DI DÂN NHẬT BẢN-THÍCH ỨNG VÀ LAI GHÉP

NGUYỄN PHƯƠNG KHÁNH - 1 Gần đây, khi nói đến văn học thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa, người ta thường nhắc đến bộ phận văn học di dân (emigrant literature) và văn học thiểu số (ethnic literature) trong mối băn khoăn về vấn đề trung tâm - ngoại biên cũng như tính chất “giải lãnh thổ hóa” của nền văn học.

Tác phẩm và dư luận
 

VĂN HỌC ĐƯƠNG ĐẠI TRUNG QUỐC TRONG MẮT MỘT NHÀ HÁN HỌC NƯỚC NGOÀI

Văn học (VH) đương đại Trung Quốc (TQ) được biết đến có lượng tác giả, tác phẩm và người đọc lớn nhất thế giới và đang phát triển nhanh. Nhưng cuối năm 2006, văn đàn TQ bỗng dậy sóng sau khi Báo Buổi sáng Trùng Khánh ngày 11/12 đăng bài Nhà Hán học người Đức nói văn học đương đại Trung Quốc (VHĐĐTQ) là rác rưởi.

Từ đời vào văn
 

T H Ơ N H Ậ T BẢ N H I Ệ N Đ Ạ I

NGHĨ VỀ THƠ "Không thể xác định một cách chính xác thơ biểu hiện được những gì. Nhưng rõ ràng qua thơ, con người hiểu được thêm tâm trạng mình một điều bấy lâu đã quên. Nhà thơ càng lớn, anh ta càng có khả năng từ cuộc sống riêng mình đến thẳng với người đọc"-Y.Nedơval

Tìm tòi thể nghiệm
 

THƠ TANKA CỦA NHẬT BẢN

NGUYỄN BÍCH NHÃ TRÚC-Tính nữ trong văn học Nhật được thể hiện tập trung, đẹp đẽ và diễm tình nhất trong những vần thơ tanka - thể loại được sáng tác nhiều nhất trong thời Heian. Từ Vạn Diệp Tập đến Cổ Kim Tập, tanka là kết tinh cho vẻ đẹp tính nữ của văn chương Heian- "kỉ nguyên vàng" trong lịch sử văn học Nhật Bản. Tanka là thể thơ mẫu mực đã trở thành cổ điển của nền văn học Phù Tang.

Chân dung văn
 

GIAI ĐOẠN THỨ HAI CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM VIẾT VỀ CHIẾN TRANH

ĐINH XUÂN DŨNG - Đây là một đề tài lớn, xuyên suốt trong lịch sử văn học Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Trong phạm vi bài này, người viết chỉ trình bày tóm lược và có tính khái quát một số suy nghĩ về văn học Việt Nam viết về chiến tranh ở giai đoạn thứ hai của nó.

Chuyện văn chương
 

VĂN CHƯƠNG PHI HƯ CẤU: HÃY ĐI XA HƠN NỮA!

HOÀNG ĐĂNG KHOA-Văn chương phi hư cấu là câu chuyện không mới. Tuy nhiên, những năm gần đây, đời sống văn chương Việt Nam chứng kiến sự nở rộ của những tác phẩm phi hư cấu, thu hút sự quan tâm chú ý của người viết và của người đọc nói chung, người làm nghiên cứu phê bình nói riêng.

Ống kính phê bình
 

VĂN HỌC DI DÂN NHẬT BẢN-THÍCH ỨNG VÀ LAI GHÉP

NGUYỄN PHƯƠNG KHÁNH - 1 Gần đây, khi nói đến văn học thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa, người ta thường nhắc đến bộ phận văn học di dân (emigrant literature) và văn học thiểu số (ethnic literature) trong mối băn khoăn về vấn đề trung tâm - ngoại biên cũng như tính chất “giải lãnh thổ hóa” của nền văn học.