Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Thông báo Hội nghị lần thứ 14 BCH Hội Nhà văn Việt Nam (Khóa VIII)

12-06-2015 12:45:13 PM

 

Ngày 06 tháng 06 năm 2015, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khoá VIII) đã tiến hành Hội nghị toàn thể lần thứ 14. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật Trung ương và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam: Vũ Công Hội, Quyền Vụ trưởng Vụ Văn hoá, Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Nguyên Bình, Phó Vụ trưởng vụ 4 Ban Tổ chức Trung ương; Đoàn Thanh Nô, Chánh văn phòng Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

1. Hội nghị tán thành báo cáo Tổng kết 9 đại hội cơ sở diễn ra từ ngày 4-5 đến ngày 25-5-2015 trong phạm vi cả nước. Đại hội cơ sở thực sự là một diễn đàn dân chủ, xây dựng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Hội, tiến hành bầu cử đại biểu đi dự Đại hội cấp trên và đề cử, ứng cử Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá IX.

Căn cứ kết quả bầu cử của các Đại hội cơ sở, Ban Chấp hành quyết định Danh sách đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Nhà văn Việt Nam là 539 đại biểu.

2. Hội nghị hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các hội viên vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX, giao Tiểu ban nội dung tiếp thu, hoàn chỉnh các văn bản nói trên.

3. Hội nghị cho ý kiến bước đầu về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá IX, giao Tiểu ban nhân sự tiếp thu và hoàn thiện văn bản trình Đại hội.

4. Hội nghị cho ý kiến về chương trình nghị sự và công tác chuẩn bị Đại hội, giao các cơ quan liên quan hoàn tất các công việc tiếp theo bảo đảm các điều kiện làm việc cho Đại hội theo các tiêu chí đã đề ra.

5. Từ kết quả đã đạt được, Hội nghị quyết định: Triệu tập: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM LẦN THỨ IX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) từ ngày 9 đến 11 tháng 7 năm 2015, tại Thủ đô Hà Nội.

                                            Hà Nội  6-6-2015

                                           T/M BCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

                                           CHỦ TỊCH

                                          Nhà thơ HỮU THỈNH (đã ký)

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn