Những ban đêm thành cột mốc tháng năm/ Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng/ Đêm thao thức đón chờ ánh sáng/ Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời. (Đêm trắng - Nguyễn Văn Thạc)
Gửi thư    Bản in

Hội Nhà văn Việt Nam củng cố và xây dựng lực lượng

(Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX)

29-06-2015 07:01:11 AM

 

Thực hiện nghị quyết Đại hội VIII Hội Nhà văn Việt Nam (2010-2015) về công tác xây dựng Hội, trong 5 năm qua, Ban Chấp hành đã có nhiều hoạt động nhằm làm nổi bật tính chất một đoàn thể chính trị - xã hội - nghề nghiệp. Hội đã tổ chức nhiều đợt học tập và sinh hoạt tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất về chính trị và chuẩn mực nghề nghiệp, làm thất bại những âm mưu chia rẽ đội ngũ, đổi màu và lệch dòng chảy của văn học Việt Nam.

Các ban nghiệp vụ, các hội đồng chuyên môn đã liên tục đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức nhiều chương trình công tác đặc thù, hiệu quả, qua đó tiếp tục củng cố và phát huy được sức sáng tạo của đông đảo các cây bút trong và ngoài Hội, phát hiện và bồi dưỡng nhiều tác giả mới, bổ sung cho đội ngũ ngày càng đông đảo và hùng hậu của chúng ta. Trong 5 năm qua, cả nước đã có 178 cây bút tài năng và tâm huyết đã được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, cụ thể như sau:

 

- Năm 2010 đã có 26 hội viên mới, gồm:

15 nhà thơ

09 nhà văn

01 nhà LLPB

01 dịch giả

- Năm 2011 đã có 41 hội viên mới, gồm:

19 nhà thơ

15 nhà văn

04 nhà LLPB

03 dịch giả

- Năm 2012 đã có 25 hội viên mới, gồm:

10 nhà thơ

10 nhà văn

03 nhà LLPB

02 dịch giả

- Năm 2013, đã có 36 hội viên mới, gồm:

16 nhà thơ

13 nhà văn

03 nhà LLPB

04 dịch giả

- Năm 2014, đã có 50 hội viên mới, gồm:

25 nhà thơ

19 nhà văn

04 nhà LLPB

02 dịch giả

Đây là những gương mặt tiêu biểu nhất của lực lượng sáng tác văn học trên cả nước, bổ sung mạnh mẽ cho đội ngũ những người sáng tạo văn học tiếng Việt trong thời đại Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, và hội nhập quốc tế mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng.

Cùng với việc thường xuyên bồi dưỡng hỗ trợ để nâng cao năng lực sáng tạo cho Hội viên, việc bổ sung lực lượng mới nhất là lực lượng trẻ luôn được BCH Khoá VIII đặc biệt chú ý.

Trong nhiệm kỳ vừa qua nhiệm vụ xây dựng, củng cố các đơn vị cơ sở của Hội cũng đã được đẩy mạnh. Các hình thức tổ chức và nội dung sinh hoạt ở cơ sở được vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo. Trong nhiệm kỳ đã có thêm bốn chi hội được thành lập mới. 

 

Lên đầu trang

Tiêu đề

Hiện tại không có bình luận nào.

Viết bình luận của bạn