Thời sự văn học nghệ thuật

8/5
10:58 PM 2018

VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, BÁO CHÍ TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2018), Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (đợt 1), giai đoạn 2015-2020, nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, người làm công tác xuất bản, văn hóa, thông tin, truyền thông; của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tuyên truyền, quảng bá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tối 13-5-2018, tại Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật "Quà tháng 5 dâng Người" do báo Văn Hóa tổ chức (Ảnh:Bộ VH-TT-DL)

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật (VHNT), báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được ban chỉ đạo Trung ương chính thức phát động ngày 9-3-2008 đã thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, phóng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia với hàng nghìn tác phẩm, công trình, ấn phẩm. Sau ba năm triển khai, Ban chỉ đạo Trung ương đã tổng kết, lựa chọn và trao giải thưởng cho 129 tác phẩm VHNT, 54 tác phẩm báo chí, 24 đơn vị báo chí, xuất bản và 19 đơn vị nghệ thuật, đội chiếu phim có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Phát huy những kết quả bước đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XI, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ghi nhận, động viên những tình cảm, trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong lĩnh vực VHNT, báo chí, thông tin, truyền thông đối với công tác tuyên truyền, quảng bá về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng, giải thưởng được tổng kết, trao giải thưởng và khen thưởng chia làm hai đợt. Theo đó, nhiệm kỳ XI, đợt 1 từ đầu năm 2011 đến tháng 5-2013, Ban chỉ đạo đã tặng thưởng cho 136 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình, ấn phẩm đoạt giải; các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá. Đợt 2 từ tháng 5-2013 đến tháng 5-2015, đã tặng thưởng cho 238 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình, ấn phẩm đoạt giải, cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá...

Nhiệm kỳ Đại hội XII, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá. Đợt 1 (2016-2018), Ban chỉ đạo giải thưởng quyết định trao giải thưởng tặng 164 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình, ấn phẩm đoạt giải; khen thưởng 9 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.

Những kết quả trên cho thấy hiệu quả và tác động to lớn của VHNT, báo chí, của công tác văn hóa, thông tin, truyền thông đối với việc tuyên truyền về kết quả thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; của việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, cũng như sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các hội… từ Trung ương đến cơ sở đối với nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang đậm chất văn hóa cũng như trách nhiệm của toàn xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, trong đó có sự tham gia tích cực, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, những người làm công tác văn hóa, thông tin, truyền thông trong cả nước.

(Theo: qdnd.vn)

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *