Tin tức

11/1
4:04 PM 2018

VĂN HÓA PHẢI GÓP PHẦN NGĂN CHẶN SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra sáng 11-1 tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh .

Tại hội nghị trên đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh: Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có nỗ lực, cố gắng, chịu khó tìm ra cái mới, sáng tạo, đóng góp vào thành tích chung của  đất nước. Trong đó, du lịch là thành tích bề nổi, kế thừa thành tích từ nhiều năm; còn những lĩnh vực khác như văn hóa, thể thao, gia đình cũng đã có những chuyển biến tốt.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2018: Phó Thủ tướng cho rằng, với những mặt yếu kém mà ngành đã xác định rõ thì phải tập trung giải quyết. Cần phải quyết tâm hơn nữa để có lộ trình, hành động góp phần ngăn chặn đạo sự suy thoái đạo đức trong xã hội, tiến tới đẩy lùi và tập trung phát huy những mặt tốt đẹp. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ phải tiến hành kiểm tra ngay từ bây giờ những nơi thường xảy ra sự cố trong tổ chức, quản lý lễ hội. Phó Thủ tướng cũng nêu rõ: Phải kiên quyết không để xảy ra những hành vi khơi dậy lòng tham vật chất của người dân trong lễ hội, bởi đây là những việc sai với bản chất của lễ hội truyền thống…

Về văn học nghệ thuật, Phó Thủ tướng nêu rõ: Trung ương và Bộ cần sớm tiến hàng đặt hàng đào tạo, đặt hàng tác phẩm để các địa phương học tập làm theo, đặc biệt là đặt hàng đào tạo với những chuyên ngành hiếm, ít người theo học. Phải đẩy mạnh văn học-nghệ thuật, bởi đây là việc làm quan trọng, không chỉ góp phần giữ gìn di sản văn học nghệ thuật của dân tộc, khôi phục các loại hình nghệ thuật truyền thống mà quan trọng là lan tỏa những điều tốt đẹp trong đời sống văn hóa, đẩy lùi suy thoái đạo đức trong xã hội.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng: Làm văn hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nhưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải là lực lượng nòng cốt. Làm văn hóa phải chú trọng vận động, thuyết phục, làm gương nhưng cũng phải đi đôi với kỷ cương, pháp luật. Tất cả những chuyện “lình xình” trong năm 2017 liên quan đến cấp phép bài hát, các cuộc thi sắc đẹp… đã gây ra nhiều ý kiến trong xã hội. Việt Nam là một đất nước pháp quyền nên mọi việc phải được phải quyết theo pháp luật, những việc pháp luật quy định chưa rõ thì cơ quan quản lý nhà nước phải chỉ đạo làm rõ, với những hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm túc, rõ ràng, dứt khoát…

(Theo: TTXVN)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *