Thời sự văn học nghệ thuật

28/11
6:04 PM 2017

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC VĂN HỌC NĂM 2017

Vanvn.net- Ngày 28-11-2017, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công tác văn học năm 2017. Các Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam (khóa IX), các Hội đồng và Ban văn học chuyên đề của Hội cùng đại diện lãnh đạo các chi hội Nhà văn Việt Nam trong cả nước đã tham dự Hội nghị.

Vanvn.net- Ngày 28-11-2017, tại Hà Nội, Hội Nhà văn  Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công tác văn học năm 2017. Các Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam (khóa IX), các Hội đồng và Ban văn học chuyên đề của Hội cùng đại diện lãnh đạo các chi hội Nhà văn Việt Nam trong cả nước đã tham dự Hội nghị.

Thay mặt BCH Hội Nhà văn Việt Nam Khóa IX, Nhà thơ Hữu Thỉnh-Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam-đã báo cáo công tác văn học năm 2017 và hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam trong nửa đầu khóa IX (nhiệm kỳ 2015-2020). Trong khoảng thời gian trên đây, đời sống văn học nước nhà có nhiều thuận lợi. Trước hết là công cuộc đổi mới tiếp tục phát triển đã tác động tích cực nhiều mặt đến các hoạt động văn học. Theo đó, không khí văn học sôi nổi và cởi mở hơn, đường biên văn học được mở rộng hơn, các sản phẩm văn học được xuất bản nhiều hơn, tập hợp được nhiều tác giả tài năng, nhất là các tác giả trẻ...

Tuy nhiên, Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX cũng đứng trước nhiều khó khăn khách quan và chủ quan. Trong đó nổi bật là tác động của quá trình xây dựng Luật về tổ chức Hội, theo đó sẽ ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam hiện tại và tương lai. Cùng đó là nguồn kinh phí bảo đảm cho các hoạt động và tác động của thời đại internet đối với thị trường sách văn học và văn hóa đọc của công chúng...

Phát huy những tiềm năng lợi thế và vượt lên những khó khăn thách thức, nhìn chung trong nửa đầu Khóa IX, văn học Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển lành mạnh. Xu hướng dân tộc và tinh thần yêu nước vẫn tiếp tục phát huy, nhất là xu hướng trở về với cội nguồn và lịch sử dân tộc, lật xới quá khứ để tìm câu trả lời cho những vấn đề hiện tại và tương lai của đất nước. Công tác lý luận-phê bình văn học có những nét khởi sắc đáng kể so với vài năm trước, nhất là không khí trao đổi chuyên môn trên các phương tiện thông tin đại thật sự sôi nổi, dân chủ và văn hóa.

Sau khi kiểm điểm công tác của BCH Hội Khóa IX trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua; điểm lại những kết quả cụ thể mà Hội Nhà văn Việt Nam Khóa IX đã đạt được (nổi bật là kết quả cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 4; Kiện toàn và đổi mới hoạt động của BCH, các hội đồng và Ban chuyên đề; tổ chức tốt Ngày thơ Việt Nam Xuân 2017; Hội nghị Lý luận-Phê bình văn học 30 năm đổi mới, hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ IX; đặc biệt là cuộc gặp mặt lần thứ nhất “Nhà văn với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc”...), Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã nêu lên những nhệm vụ trọng tâm của công tác hội trong thời gian trước mắt; trong đó có 3 việc cấp bách là: Nâng cao chất lượng sáng tác, lý luận-phê bình và dịch thuật văn học; Bổ sung đội ngũ các nhà văn trẻ, tài năng và tâm huyết; củng cố tổ chức và hoạt động cơ quan các cấp, nhất là các cơ quan cấp 2 của Hội...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, các nhà văn đã bày tỏ sự nhất trí cao đối với báo cáo của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và bổ sung nhiều nội dung thiết thực, như: Tiếp tục giới thiệu những tác phẩm văn học có tinh thần yêu nước, tiến bộ, nhân văn của các nhà văn miền Nam trước năm 1975; đổi mới phương thức xét giải thưởng văn học và kết nạp hội viên mới; quan tâm hơn nữa đến mảng văn học  thiếu nhi và các hoạt động bồi dưỡng sáng tác, công bố tác phẩm v.v...

Tại Hội nghị lần này, các Hội đồng văn học và các Ban chuyên đề cũng tiến hành các bước công tác xét kết nạp Hội viên mới và xét Giải thưởng văn học năm 2017 của Hội Nhà văn Việt Nam, trình BCH xem xét trong kỳ họp sắp tới.

Ban văn học chuyên đề kiểm điểm hoạt động trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa IX

Hội đồng văn học dịch bàn về phương hướng hoạt động trong thời gian tới

Hội đồng Lý luận-Phê bình thảo luận công tác chuyên môn

Hội đồng thơ thảo luận về tác phẩm vào chung khảo Giải thưởng Hội năm 2017

Hội đồng văn xuôi thảo luận về tác phẩm vào chung khảo Giải thưởng Hội năm 2017

Nhà văn Bích Ngân (TP Hồ Chí Minh) đánh giá cao Cuộc gặp mặt lần thứ nhất "Nhà văn với sứ mệnh đại đoàn kết dân tộc"

Tin: MAI NAM THẮNG

Ảnh: HỮU ĐỐ

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *