Lệnh In

Chùm truyện ngắn: "Điều bí mật"
Cập nhật:   9:38:00 14/1/2011

Lưu Quang Minh