Phạm Công Trứ: Nhà quê khí chất tràn trề/ Tớ đi rung cả vỉa hè Đồng Xuân
   
Danh sách Hội viên vần C
Cập nhật: 9:45:00 12/5/2010

(vanvn.net) - Theo Kỷ yếu của Hội Nhà văn Việt Nam, xuất bản 2007. Gần hai năm qua danh sách Hội viên và danh mục tác phẩm của các nhà văn đã có nhiều thay đổi. vanvn.net cố gắng cập nhật thông tin bổ sung vào tư liệu các nhà văn, nhưng chắc chắn không đầy đủ, có thể làm các tác giả phiền lòng. Toà soạn momg muốn các nhà văn cung cấp tư liệu để Kỷ yếu Nhà văn Việt Nam hiện đại của Vanvn.net đầy đủ và chính xác, phục vụ nhu cầu tra cứu của bạn đọc.

Đọc tiếp

Danh sách Hội viên vần B
Cập nhật: 9:41:00 12/5/2010

(vanvn.net) - Theo Kỷ yếu của Hội Nhà văn Việt Nam, xuất bản 2007. Gần hai năm qua danh sách Hội viên và danh mục tác phẩm của các nhà văn đã có nhiều thay đổi. vanvn.net cố gắng cập nhật thông tin bổ sung vào tư liệu các nhà văn, nhưng chắc chắn không đầy đủ, có thể làm các tác giả phiền lòng. Toà soạn momg muốn các nhà văn cung cấp tư liệu để Kỷ yếu Nhà văn Việt Nam hiện đại của Vanvn.net đầy đủ và chính xác, phục vụ nhu cầu tra cứu của bạn đọc.

Đọc tiếp

Danh sách các nhà văn mất trước khi thành lập Hội; Danh sách các nhà văn chưa hội viên hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ; Danh sách Hội viên vần A
Cập nhật: 9:36:00 12/5/2010

(vanvn.net) - Danh sách này cập nhật đến ngày 01/10/2008. Chúng tôi kính đề nghị các nhà văn bổ sung tư liệu: Tác phẩm giải thưởng, và những đính chính cần thiết so với cuốn Nhà văn Việt nam hiện đại, 2007; đặc biệt xin các nhà văn gởi ảnh chân dung mới nhất để vừa bổ sung tư liệu, vừa dùng để đăng kèm bài viết do các nhà văn gởi về. Hy vọng HNV.VN trong những lần giới thiệu tiếp theo danh sách hội viên sẽ được đầy đủ hơn.

Đọc tiếp

1
Tin mới