Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI
   


Chữ Tâm không có chỗ ở Qui Nhơn...?!
Cập nhật: 12:23:00 28/1/2011
VanVn.Net - Tôi đã từng là 1 con nghiện có thâm niên hơn 12 năm, mà đã được chú Tiêu Vĩnh Ngọc ở Cẩm Phả Quảng Ninh, cai nghiện cho tôi giờ đã đoạn tuyệt với ma tuý hơn 2 năm và đang đi làm, nhưng tôi đọc báo CAND Bình Định số ra 15/01/2011…
Chữ Tâm không có chỗ ở Qui Nhơn...?!
Cập nhật: 12:23:00 28/1/2011

VanVn.Net - Tôi đã từng là 1 con nghiện có thâm niên hơn 12 năm, mà đã được chú Tiêu Vĩnh Ngọc ở Cẩm Phả Quảng Ninh, cai nghiện cho tôi giờ đã đoạn tuyệt với ma tuý hơn 2 năm và đang đi làm, nhưng tôi đọc báo CAND Bình Định số ra 15/01/2011…

Đọc tiếp

Uông Triều - Tôi thuộc loại bẩm sinh "hoài cổ"
Cập nhật: 9:16:00 20/1/2011

VanVn.Net - Được tin nhà văn trẻ Uông Triều sắp về đầu quân cho một tờ tạp chí văn học vào loại "sang" nhất nước là Tạp chí Văn Nghệ quân đội. Xin chúc mừng Uông Triều, nhân dịp này PV Thanh Hiền đã có cuộc phỏng vấn nhà văn trẻ Uông Triều về tình cảm của anh với quê hương và nghiệp văn của mình...

Đọc tiếp

Uông Triều - Tôi thuộc loại bẩm sinh "hoài cổ"
Cập nhật: 9:16:00 20/1/2011

VanVn.Net - Được tin nhà văn trẻ Uông Triều sắp về đầu quân cho một tờ tạp chí văn học vào loại "sang" nhất nước là Tạp chí Văn Nghệ quân đội. Xin chúc mừng Uông Triều, nhân dịp này PV Thanh Hiền đã có cuộc phỏng vấn nhà văn trẻ Uông Triều về tình cảm của anh với quê hương và nghiệp văn của mình...

Đọc tiếp

Một sự công nhận dành cho thể loại tản văn
Cập nhật: 9:38:00 19/1/2011

VanVn.Net - Tập tản văn của Y Phương được Hội nhà văn VN trao bằng khen không chỉ là niềm vui cho ông mà còn là niềm vui của giới cầm bút, vì lần đầu tiên giá trị của thể loại tản văn được công nhận ở góc độ nghề nghiệp…

Đọc tiếp

Một sự công nhận dành cho thể loại tản văn
Cập nhật: 9:38:00 19/1/2011

VanVn.Net - Tập tản văn của Y Phương được Hội nhà văn VN trao bằng khen không chỉ là niềm vui cho ông mà còn là niềm vui của giới cầm bút, vì lần đầu tiên giá trị của thể loại tản văn được công nhận ở góc độ nghề nghiệp…

Đọc tiếp

Tiểu thuyết Việt: Chờ những tài năng chưa đến
Cập nhật: 9:49:00 10/1/2011

VanVn.Net - Ngày 21/12 vừa qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã trao 14 giải thưởng cho các tác giả - tác phẩm trong cuộc thi tiểu thuyết 2006-2009 (lần thứ ba), với giải nhất thuộc về tiểu thuyết lịch sử Hội thề của nhà văn Nguyễn Quang Thân…

Đọc tiếp

Tiểu thuyết Việt: Chờ những tài năng chưa đến
Cập nhật: 9:49:00 10/1/2011

VanVn.Net - Ngày 21/12 vừa qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã trao 14 giải thưởng cho các tác giả - tác phẩm trong cuộc thi tiểu thuyết 2006-2009 (lần thứ ba), với giải nhất thuộc về tiểu thuyết lịch sử Hội thề của nhà văn Nguyễn Quang Thân…

Đọc tiếp

Đảng ta và sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới
Cập nhật: 0:28:00 9/1/2011

VanVn.Net - Đảng ta, ngay từ lúc mới ra đời, đã được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hóa của dân tộc và của nhân loại. Đó là chủ nghĩa yêu nước truyền thống, một giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc, và chủ nghĩa Mác - Lênin, một học thuyết cách mạng và khoa học tiên tiến nhất của thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người kết tinh các giá trị văn hóa đó cũng chính là người trực tiếp sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Phẩm chất văn hóa của Đảng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới, chắc chắn được hình thành từ đó...

Đọc tiếp

Đảng ta và sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới
Cập nhật: 0:28:00 9/1/2011

VanVn.Net - Đảng ta, ngay từ lúc mới ra đời, đã được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hóa của dân tộc và của nhân loại. Đó là chủ nghĩa yêu nước truyền thống, một giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc, và chủ nghĩa Mác - Lênin, một học thuyết cách mạng và khoa học tiên tiến nhất của thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người kết tinh các giá trị văn hóa đó cũng chính là người trực tiếp sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Phẩm chất văn hóa của Đảng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới, chắc chắn được hình thành từ đó...

Đọc tiếp

1
2
3
4
5
6
Tin mới