Thảo Phương: Làm sao trở lại mùa Đông/ Dòng sông cây cầu đã gẫy/ Thôi đành ru lòng mình vậy/ Làm như mùa Đông đã về Thứ ba, 26/1/2010 | 6:09:19 PM
Trang chủ
Tin văn
Văn hóa - Nghệ thuật
Tiếng nói Nhà văn
Dư âm Hội nghị Quốc tế giới thiệu Văn học Việt Nam
Nhà văn đang có hồ sơ xin vào Hội
Nhà văn ta đang làm gì?
Hướng tới 1000 năm Thăng Long Hà Nội
Lý luận - Phê bình
Tác phẩm và dư luận
Đối thoại
Nghề văn
Văn học với đời sống
VanVN.Net Giới Thiệu
Tác phẩm
Thơ
Truyện ngắn
Bút ký - Phóng sự
Tạp văn
Tiểu thuyết
Mỗi tuần một truyện ngắn, một chùm thơ
Nhà Văn Trẻ
Văn học nước ngoài
Tư Liệu Văn Học
Hội nhà văn
Cơ quan văn học
Hội viên
Di sản
Quán Văn Chương
Phiếm luận

Đọc nhiều nhất

Về cuốn hồi ký gây xôn xao trên mạng của một giáo sư

Cái tát của Lê Công Định

Sẽ còn những ai đứng đằng sau ông Huỳnh Ngọc Sĩ ?

Dư luận không giống như "Chú Thỏ" trong truyện "Cáo và Thỏ" thưa ông Đoàn Văn Kiển...

Hãy bình tĩnh, đừng quá riết róng theo kiểu “Giậu đổ bìm leo”

"Cái hèn" của người cầm bút

Ma đưa lối quỷ đưa đường hay bần cùng sinh đạo tặc... ( Về những vụ trộm cắp của người Việt bị phát hiện gần đây tại Nhật Bản)

Ăn ốc nói mò của một số người cầm bút


CÔNG TY LÂM NGHIỆP TAM SƠN

Xã Kiệt Sơn, huyện Tam Sơn tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0210 3745 002   Fax : 0210 3745 003   -   Email : - tamsontanson@yahoo.com
Đại diện tại Hà Nội: Phòng 330 Nhà K1 Khu Đô thị Việt Hưng, Long Biên Hà Nội điện thoại:  04 3652 4558 – Email: truongnd@gmail.com

  Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn (thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam) quản lý và sử dụng 10.903,1 ha thuộc địa bàn 10 Xã của Huyện Tân Sơn. Có điều kiện tự nhiên và khí hậu đặc trưng của vùng miền núi trung du phía bắc rất thuận lợi cho phát triển sản xuất lâm nghiệp.  
  Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty là: Trồng rừng NLG, khai thác, thu mua, vận tải cung ứng gỗ NLG cho Tổng công ty Giấy Việt Nam ; sản xuất kinh doanh giống cây NLG, chè búp tươi; thu mua, chế biến và tiêu thụ các loại lâm sản NLG; sản xuất, chế biến Nấm Dược phẩm (Linh Chi) và cung cấp Nấm thực phẩm sạch cho thị trường Thành Phố Hà Nội, Tỉnh Phú Thọ, các tỉnh lân cận. Sản xuất, xuất khẩu và cung ứng nội địa hàng trăm triệu đôi đũa tre mỗi năm.
  Các sản phẩm Nấm sạch của Công ty sản xuất ra luôn đảm bảo chất lượng, hàm lượng các chất dinh dưỡng, đã chinh phục được các bà nội trợ khó tính. Trở thành một phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người dân Việt Nam.
  Công ty đã mở một số Đại lý, cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm  trên địa bàn các Tỉnh phía bắc
  Khách hàng có nhu cầu mua số lượng lớn hoặc mở Đại lý bán sẩn phẩm . Xin vui lòng liên hệ với Công ty .

Giám đốc     
Nguyễn Đức Sơn


 
Home / Bình Luận
Trách nhiệm cao đẹp của người nghệ sĩ
Hồng Vinh ( 1/2/2010 11:24:20 AM )
 
…Không phải ngẫu nhiên mà Liên hiệp các hội Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trích dẫn một câu nói trong thư của Bác Hồ kính yêu gửi các hoạ sĩ nhân dịp Triển lãm hội hoạ năm 1951: “Văn hoá, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy” làm chủ đề của cuộc Hội thảo này. Phải chăng khi đất nước bước sang thời bình thì văn hoá, nghệ thuật không còn là mặt trận? Phải chăng vì văn học, nghệ thuật không còn là một mặt trận, do đó, người nghệ sĩ không còn giữ vai trò là chiến sĩ? Phân tích và tìm câu trả lời thoả đáng cho những câu hỏi này trên cơ sở thực tiễn phong phú, đa dạng và phức tạp của đời sống văn hoá, văn học, nghệ thuật hôm nay - đó chính là mục tiêu đúng đắn và hết sức cần thiết của cuộc Hội thảo này. Theo hướng đó, tôi xin phép phát biểu mấy ý kiến sau đây:
Thứ nhất, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hoá, một lĩnh vực có nội dung hết sức phong phú và đa dạng, Bác Hồ và Đảng ta luôn coi văn hoá, văn học, nghệ thuật là một mặt trận, vì vai trò cực kỳ quan trọng của văn hoá, văn học, nghệ thuật đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta. Từ bản Đề cương văn hoá năm 1943 đến các văn kiện Đại hội toàn quốc của Đảng từ Đại hội II (1951) cho đến hôm nay, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, tư tưởng coi văn hoá là một mặt trận, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước ta. Trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) được ra đời sau hơn mười năm đổi mới đất nước, Đảng ta một lần nữa nhấn mạnh vị trí “Văn hóa là một mặt trận”. Đến Đại hội X, trên cơ sở tổng kết thực tiễn 20 năm đổi mới và xuất phát từ tình hình mới, đòi hỏi mới của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, Đảng ta chỉ ra “thế kiềng ba chân” để có CNXH ở nước ta là: phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”. Ngày 16-6-2008, Bộ Chính trị khoá X ra Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, nêu rõ 3 quan điểm chỉ đạo, trong đó quan điểm thứ nhất chỉ rõ: “văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam”.
Như vậy là, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về văn hóa, văn học, nghệ thuật ở nước ta qua những năm tháng chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong giai đoạn hoà bình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các văn bản quan trọng của Đảng, Nhà nước ta đều coi văn hoá, văn học, nghệ thuật là một mặt trận, và những người làm công tác vẻ vang này là những chiến sĩ, trên mặt trận tư tưởng - văn hoá. Quan điểm nhất quán này càng được nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế hiện nay đang biến đổi mau lẹ, phức tạp, khó lường, văn hoá, văn học, nghệ thuật đang bị tác động mạnh mẽ trước những nhân tố tích cực và tiêu cực đan xen của đời sống kinh tế và xã hội, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định từ năm 1951: “văn học, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”.
Thứ hai, Thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay càng khẳng định, văn hoá, văn học, nghệ thuật vẫn luôn là một mặt trận nóng bỏng, bởi lẽ, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế trong hơn 20 năm qua, đi liền những thuận lợi và cơ hội lớn, là những thách thức, nguy cơ không nhỏ. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra từ Đại hội VII là nguy cơ chệch hướng XHCN; nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn về kinh tế, nguy cơ tham nhũng, quan liêu và nguy cơ “diễn biến hoà bình”, cho đến hôm nay vẫn tồn tại, đe doạ trực tiếp sự tồn vong của Đảng ta và chế độ ta. Cùng với cuộc chiến chống tham nhũng, quan liêu, chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, là cuộc đấu tranh không kém cam go chống chiến lược “diễn biến hoà bình” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch; đi liền đó là cuộc đấu tranh chống sự “xâm lăng văn hóa” dưới tác động của “toàn cầu hoá”. Trong bối cảnh thuận lợi và phức tạp đan xen đó, đã xuất hiện một số tác phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung lệch lạc, sai trái, phủ nhận thành tựu các cuộc chiến tranh cách mạng, phủ nhận thành tựu đổi mới, phủ nhận nền văn học, nghệ thuật cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chức năng nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ của văn học, nghệ thuật, truyền bá lối sống thực dụng, đề cao tuyệt đối tự do cá nhân, tâng bốc cái gọi là “giá trị đích thực” của văn hóa tư sản… Trong quá trình mở cửa, giao lưu kinh tế, văn hóa, nhiều sản phẩm độc hại đã và đang xâm nhập nước ta, gây băng hoại đạo đức xã hội, đặc biệt tác động rất xấu đối với thế hệ trẻ chúng ta. Cùng với chiến dịch tiến công phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh thông qua những bài viết, những tác phẩm dưới dạng văn học, nghệ thuật của những phần tử phản động người Việt lưu vong, còn là các hồi ký, thơ ca, hò vè, truyện tranh, truyện cười… với nội dung thiếu xây dựng, vẽ nên bức tranh của đất nước ta với toàn màu xám, công kích, nói xấu Đảng và chế độ ta, đang được tung lên mạng Internet, gây tác động rất xấu tới tâm trạng cư dân mạng, từ đó loang rộng ra xã hội. Chính những sản phẩm đó đã và đang thúc đẩy sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ta, làm suy giảm niềm tin của cán bộ và các tầng lớp nhân dân vào lý tưởng cách mạng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, gây dao động, nghi ngờ về con đường đi lên của đất nước ta. Nhân đây, xin được nhắc lại lời tuyên bố của Ních-xơn trong tác phẩm “Năm 1999 - chiến thắng không cần chiến tranh”: “Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất. Toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu, nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng”. Vậy, có lẽ nào, khi kẻ thù xác định rành rọt rằng, tư tưởng - văn hóa là một mặt trận để chống phá đất nước ta, đi tới lật đổ thể chế chính trị, thì lại có ai đó cho rằng, hôm nay các cụm từ “mặt trận” và “chiến sĩ” là lỗi thời rồi, cần phải nhìn nhận lại?!
Thứ ba, để góp sức đẩy nhanh công cuộc đổi mới, hội nhập đi vào chiều sâu, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, những người làm công tác văn hoá, văn học, nghệ thuật - những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hoá, hơn bao giờ hết, việc tự nâng tầm nhận thức về sứ mệnh vẻ vang của người cầm bút là miêu tả cho nhân vật, cho hùng hồn tầm vóc vĩ đại của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, hội nhập của đất nước ta, không chỉ là trách nhiệm cao cả, mà còn là lương tâm của văn nghệ sĩ. Khẩu hiệu “đến với những nơi tiên tiến, đến với những con người tiên tiến” hôm nào, vẫn có ý nghĩa thời sự đối với mỗi văn nghệ sĩ hôm nay. Hãy đến với những người thợ mỏ đang lao động miệt mài khai thác nguồn vàng đen cho Tổ quốc trong các hầm lò chìm sâu dưới lòng đất, mà sự rủi ro trong nghề nghiệp cũng như môi trường lao động còn khó khăn vẫn rập rình quanh họ ngày đêm. Hãy đến với những người nông dân ở các vùng đất miền Trung, một trong những chiến trường ác liệt năm xưa, hôm nay đang gồng mình chống chọi với bão lũ, thiên tai nghiệt ngã, nhưng nghị lực vượt khó, thoát nghèo, từng bước làm giàu, vẫn không vơi cạn; đến với vùng đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa lớn nhất nước ta, nơi đã góp sức làm nên một kỳ tích trong lịch sử nông nghiệp Việt Nam, đưa nước ta trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới, nhưng người nông dân còn chịu nhiều thiệt thòi vì sự bất hợp lý trong cơ chế thu mua. Hãy đến với những người lính nơi biên giới và các đảo nổi, đảo chìm ở quần đảo Trường Sa ngày đêm dậy sóng để cùng sẻ chia những gian nan, thiếu thốn nhiều bề trong đời sống thường nhật của anh “Bộ đội Cụ Hồ”, nhưng vượt lên tất cả với họ là tình yêu đất nước, là sự trung thành hết mực với Đảng và nhân dân, mãi mãi nấu nung ý chí bảo vệ vẹn toàn từng tấc đất, tấc nước thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta. Phải chăng, đó là những đề tài vô tận, là nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào cho những người làm công tác văn học, nghệ thuật để làm nên nhiều tác phẩm phản ánh sinh động và đa dạng cái anh hùng và cái thường ngày, cái chính nghĩa và cái phi nghĩa, cái thiện và cái ác, những mảng sáng và mảng tối… đang đan cài nhau trong cơ chế thị trường? Song, phải chăng giữa bộn bề phức tạp của đời sống xã hội đang bị tác động xấu của mặt trái cơ chế thị trường ấy, dòng chảy chính văn học, nghệ thuật hôm nay vẫn là chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, sự gắn kết cộng đồng 54 dân tộc anh em, chủ nghĩa nhân văn sâu sắc của con người Việt Nam, những giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc… đã và đang là động lực lớn để nhân dân ta lần lượt vượt lên mọi khó khăn, thách đố, tạo dựng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta trong hơn hai thập kỷ đổi mới vừa qua? Nếu thiếu tình yêu Tổ quốc, nguội lạnh tâm hồn nghệ sĩ - chiến sĩ, nhạt nhoà trách nhiệm công dân, chắc chắn sẽ khó có những mùa gặt văn chương đích thực như Đảng và nhân dân ta đang gửi gắn tin yêu và đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ văn học, nghệ thuật nước nhà.
Thảo luận về chủ đề Hội thảo hôm nay, chúng tôi bồi hồi, tưởng nhớ và biết ơn những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, ca sĩ đã ngã xuống trong các cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, như Thôi Hữu, Nam Cao, Nguyễn Thi, Hoàng Việt, Lê Anh Xuân, Nguyễn Trọng Định, Chu Cẩm Phong, Dương Thị Xuân Quý và nhiều nghệ sĩ khác. Các chị, các anh đã hy sinh trong tư thế vừa cầm bút, vừa cầm súng; trong dáng đứng của người nghệ sĩ - chiến sĩ đích thực. Tôi và nhiều người yêu văn học, nghệ thuật không bao giờ quên đoạn thơ rực lửa chiến đấu, tràn đầy niềm lạc quan cách mạng trong bài “Dáng đứng Việt Nam” của nhà thơ - chiến sĩ Lê Anh Xuân viết vào tháng 3 năm 1968, lúc Mỹ - Nguỵ điên cuồng mở chiến dịch khủng bố, đàn áp dã man những người cách mạng ở khắp miền Nam sau Tết Mậu Thân:
“Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh
 trước lúc lên đường
Chỉ để lai cái dáng đứng Việt Nam
tạc vào thế kỷ
Anh là chiến sĩ giải phóng quân
*
Từ dáng đứng của Anh
giữa đường băng Tân Sơn Nhất
Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân”
Vâng, thưa Anh và các nghệ sĩ - liệt sĩ, đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam hôm nay đang lòng tự nhủ lòng, bền bỉ tiếp bước cuộc hành quân của các chị, các anh; đang đồng hành cùng đất nước và dân tộc để khắc hoạ Dáng đứng Việt Nam trong thời mở cửa và hội nhập, vững vàng đi tới cột mốc lịch sử năm 2020, nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu. Vinh quang và trách nhiệm của người nghệ sĩ - chiến sĩ hôm nay chính là quá trình bám sát thực tiễn đời sống đầy sôi động, đầy hào hùng ấy, gắn bó máu thịt với nhân dân, phát triển cao tài năng sáng tạo, miêu tả cho chân thật, cho hùng hồn, làm lay động lòng người, thổi lửa hy vọng và tin yêu vào đông đảo công chúng về cuộc hành quân vĩ đại đi tới những Mùa xuân rực rỡ của dân tộc Việt Nam ta trong thế kỷ XXI.
 
[ Print this page ]In bài   Trang trước [ Top page ]Đầu trang


Gửi ý kiến
Họ tên
eMail
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung:
   
Các bài đã đăng:
   Ba cái đáng sợ của người Nhật(23/12/2009)
   Trách nhiệm của văn nghệ sĩ trong cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh(13/12/2009)
   Về việc kết nạp hội viên mới(3/12/2009)
   Đi tìm chân trời cho khổ thơ(26/11/2009)
   Phải hướng tầm nhìn về phía quyền lợi của nông dân(14/10/2009)
   Một cái nhìn rộng mở(5/10/2009)
   Tôi tự do không?(24/9/2009)
   Trang web chuyên về văn học nghệ thuật - Cầu nối tuyệt vời giữa Nhà văn – Tác phẩm và bạn đọc(21/9/2009)
   Đối thoại với (8/9/2009)
Sự kiện
10 nhân vật có ảnh hưởng nhất thập kỷ
Nhân vật
Tiếng nói đáng tin cậy nhất của nước Mỹ
Bình Luận
Trách nhiệm cao đẹp của người nghệ sĩ
Giới Thiệu Sách
Nhiệt đới buồn
Mùa xuân với “Lời ru ngọn cỏ”
Chiến lược nhân tài của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay


 
 
HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
Địa chỉ: 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (84-43) 9448134 * Fax: (84-43) 8263777
Email: vanvn.net@gmail.com / hoinhavanvietnam@gmail.com
Tổng biên tập: Hữu Thỉnh
Giấy phép số 77/GP-TTTT- Cục Quản lý Phát thanh-Truyền hình và Thông tin Điện tử- Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2008.
Hội Nhà văn VN giữ bản quyền nội dung trên website này.
Xây dựng, phát triển: iDesign