Phạm Công Trứ: Nhà quê khí chất tràn trề/ Tớ đi rung cả vỉa hè Đồng Xuân
   

Thông báo về việc xết giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011
Cập nhật: 10:36:00 3/3/2011
VanVn.Net - Trong kỳ họp thứ 3, Ban Chấp hành Hội Nhà văn khóa VIII đã quyết định sửa đổi một số điểm trong Quy chế xét Giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam. Một trong những sửa đổi đó nhằm làm cho Giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam cập nhật với đời sống văn học trong nước…

Từ năm 2010 trở về trước, Giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam được trao cho những tác phẩm xuất bản năm trước đó. Nhưng từ năm 2011 đến năm 2015, Giải thưởng sẽ được trao cho những tác phẩm xuất bản từ ngày 1 tháng 11 của năm trước đến ngày cuối cùng của tháng 10 năm sau dựa theo ngày nộp lưu chiểu.

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2011 có một điểm đặc biệt là xét các tác phẩm xuất bản trong cả 2 năm tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 đến ngày 31 tháng 10 năm 2011. Vì Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2010 chỉ trao cho những tác phẩm xuất bản trong năm 2009, do đó, để tạo điều kiện về thời gian cho việc đọc một khối lượng lớn tác phẩm được đề cử xét Giải thưởng Hội Nhà văn năm 2011, các Hội đồng nghệ thuật của Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tiến hành công việc sơ khảo sớm hơn so với các năm trước.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam xin thông báo thời gian nhận các tác phẩm đề cử cho Giải thưởng năm 2011 chia làm hai đợt :

ã Đợt một : nhận các tác phẩm xuất bản từ 1/1 đến 31/12/2010. Hạn cuối cùng nhận các tác phẩm đề cử đợt một là ngày 15/4/2011.

ã Đợt hai : nhận các tác phẩm xuất bản từ ngày 1/1 đến 31/10/2011. Hạn cuối cùng nhận các tác phẩm đề cử đợt hai là ngày 15/11/2011.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam trân trọng đề nghị các nhà xuất bản trong cả nước, các Hội VHNT địa phương, các cơ quan báo chí, các Hội đồng nghệ thuật của Hội Nhà văn Việt Nam, các Chi hội nhà văn hoặc các Ban Liên lạc nhà văn và các cá nhân là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam giới thiệu các tác phẩm tốt dự xét giải.

Các tác phẩm dự giải xin gửi về Ban Sáng tác, Hội Nhà văn Việt Nam số 9, phố Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

BAN CHẤP HÀNH

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

VanVn.Net

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tin mới