Hội thảo thơ Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn
Cập nhật: 8:56:00 6/5/2011

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO THƠ

Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn

 

Thực hiện chương trình hoạt động Văn chương năm 2011, được sự đồng ý của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hải Phòng, trong hai ngày 14 và 15 tháng 5 năm 2011, Chi hội Nhà văn Viêt Nam tại Hải Phòng và Hội Nhà văn Hải Phòng sẽ tổ chức Hội thảo thơ Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn. 

Địa điểm: Tầng 9 Bar Vũ Trụ, số 22 Lý Tự Trọng, TP. Hải Phòng.

Nhà thơ Mai Văn Phấn và nhà thơ Đồng Đức Bốn sáng tác theo hai khuynh hướng và phong cách khác nhau, là hai hiện tượng thơ trên thi đàn trong vài thập niên qua. Nếu Đồng Đức Bốn trung thành với thơ truyền thống, bằng bút lực lục bát ấn tượng, thì ngược lại, Mai Văn Phấn là nhà thơ tiên phong sáng tạo theo hướng đổi mới, cách tân, định hình một tư duy thẩm mỹ mới, và anh đã thành công, được dư luận hoan nghênh, đánh giá cao.

            Tổ chức Hội thảo thơ Mai Văn Phấn và Đồng Đức Bốn, Ban Tổ chức mong muốn, bằng phân tích, tường giải cụ thể trên cơ sở học thuật, đặt trong lộ trình thơ ca đương đại, chúng ta cùng luận giải thấu đáo về hai hiện tượng thơ, qua đó mở rộng biên độ nhận thức, góp phần mở ra hướng đi mới cho thơ hiện nay.

            Rất đáng mừng, cho tới hiện nay, Ban Tổ chức chúng tôi đã nhân được gần 30 tham luận viết về hai tác giả. Trong số đó có cả các tham luận của một số nhà thơ, nhà lý luận phê bình đang sinh sống ở nước ngoài. Nhưng do hạn chế về thời gian, khuôn khổ của Hội thảo và yếu tố khác, chúng tôi không thể gửi giấy mời đến tất cả hội viên Hội Nhà văn VN cũng như các nhà lý luận phê bình, nghiên cứu văn học… Rất mong được thông cảm và lượng thứ. Ngoài các đại biểu đã nhận được giấy mời từ Ban Tổ chức, chúng tôi hoan nghênh tất cả các ý kiến về hai hiện tượng thơ trên. Ban Tổ chức dự kiến chọn lọc các tham luận và ý kiến của các tác giả để in thành Kỷ yếu ngay sau Hội thảo. Các tham luận và ý kiến khác xin được gửi tới nhà văn Đình Kính trước ngày 12 táng 5 năm 2011, qua địa chỉ email: dinhkinhnvhp@yahoo.com.

           

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

                                  CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN HẢI PHÒNG

                CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI NHÀ VĂN VN TẠI HẢI PHÒNG

 

                                                    Nhà văn Đình Kính

 

 

 

 

 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tin mới