Sao Mai: Nghe còi tàu thuỷ thì có gì là lạ/ Sao nghe bao giờ cũng cứ xa?
   

Hình đám cỏ (nhịp IV)
Cập nhật: 23:56:00 27/6/2010

                           *